Nguyên nhân là vì facebook chưa cập nhật kịp.


Giải pháp là bạn có thể cập nhật nhanh bằng cách vào cách debug cho trang website: