HaraRetail đã tích hợp phương thức thanh toán QR đa năng giúp người mua có thể thanh toán nhanh chóng và tiện lợi. Sau khi bấm thanh toán cho đơn, hệ thống sẽ tạo ra một mã QR có sẵn giá trị cần thanh toán của đơn, khách hàng chỉ cần quét mã và xác nhận thanh toán.

Người mua có thể sử dụng app MoMo, VietQR hoặc hơn 50+ app ngân hàng hỗ trợ VietQR để quét mã thanh toán.

Nội dung


Cài đặt phương thức thanh toán QR trong Cấu hình Thanh toán

Để kích hoạt phương thức thanh toán QR trên HaraRetail, bạn cần kết nối cổng thanh toán MoMo trong Cấu hình phương thức thanh toán trên trang quản trị MyHaravan. Để kết nối, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn cần đăng ký tài khoản Momo Business với MoMo. Sau khi hoàn tất hợp đồng, Nhà bán hàng được MoMo cung cấp thông tin tích hợp:

  • PartnerCode

  • ACCESS KEY

  • SECRET KEY

Lưu ý:
  • Nhà bán cần chọn vào môi trường Prod để lấy thông tin chính xác
  • Nhà bán hàng bắt buộc phải nhấn vào icon hiển thị ở phía dưới dãy key để copy được đầy đủ đoạn key. Nếu nhà bán hàng không copy đủ đoạn key, khi gắn vào cấu hình kết nối ở Haravan sẽ xảy ra lỗi.

Bước 2: Tải ứng dụng MoMo trên điện thoại.

Lưu ý: Sau khi đăng ký tài khoản với MoMo, tài khoản cần phải được Momo xác thực thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.

Bước 3: Nhà bán vào trang quản trị MyHaravan, chọn Cấu hình và chọn Phương thức thanh toán. Nếu nhà bán hàng chưa thực hiện thêm cổng thanh toán Momo, chọn Thêm cổng thanh toán -> chọn biểu tượng + bên cạnh cổng thanh toán Momo.Bước 4: Nhà bán chọn Thêm phương thức thanh toán và chọn Thanh toán online qua ví MoMo


Bước 5: Nhà bán hàng điền các thông tin tích hợp: PartnerCode; ACCESS KEY; SECRET KEY và chọn Kích hoạt để hoàn tất

 


Cài đặt phương thức thanh toán QR trên HaraRetail

Bước 1: Sau khi đã kết nối thành công, nhà bán đăng nhập vào HaraRetail và chọn mục Cấu hình 

Bước 2: Chọn mục Cấu hình chung -> chọn Thêm phương thức thanh toán

 Bước 3: Kích hoạt phương thức MoMo QR.


Thanh toán bằng QR tại HaraRetail

Hiện phương thức này chỉ đang hỗ trợ thanh toán cho đơn tạo mới và thanh toán tổng giá trị đơn, chưa hỗ trợ thanh toán cho đơn hoàn trả hoặc đơn đặt cọc trước một phần

Khi đã thiết lập phương thức thanh toán thành công, bạn chọn phương thức MoMo và Chuyển khoản trên đơn hàng.

Mã QR sẽ được tạo ra và nhân viên có thể bấm in mã QR để người mua quét và thanh toán.

Nếu người mua muốn đổi phương thức, bạn có chọn Đổi phương thức khác khác hỗ trợ khách hoàn tất thanh toán.


Lưu ý:
Nếu bạn gặp lỗi khi tạo mã QR, bạn hãy vào lại Cấu hình phương thức thanh toán và thực hiện kết nối lại phương thức thanh toán Momo. Xem hướng dẫn Kết nối thanh toán MoMo tại đây