Giao diện website

Chọn và cài đặt giao diện
Haraweb đang cung cấp hơn 400 giao diện mà bạn có thể cài đặt vào website của mình. Kho diện bao gồm: Các giao diện miễn phí được Haravan thiết kế Gi...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 at 10:58 SA
Quản lý giao diện
Bạn có thể thay đổi giao diện, chọn chúng làm giao diện mặc định cho website, mobile hoặc tạo bản sao lưu. Khi có kinh nghiệm với các giao diện, Nhà bán hàn...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 at 11:24 SA
Tổng quan về giao diện website
Giao diện là cách xác định website của bạn trông và cảm nhận như thế nào. Các giao diện khác nhau với phong cách, bố cục khác nhau sẽ cung cấp trải nghiệm k...
Thu, 30 Tháng 6, 2022 at 5:00 CH
Thêm Logo và Favicon
Favicon (Favorite icon - Biểu tượng yêu thích) là một hình ảnh nhỏ hiển thị trên đầu tab trình duyệt. Favicon được xem là logo đại diện cho một website. ...
Fri, 4 Tháng 11, 2022 at 4:11 CH
Thao tác điều chỉnh giao diện Website
Giao diện là phần sẽ được hiển thị trên Website của người bán và trực tiếp ảnh hưởng đến cảm nhận ban đầu của khách hàng. Vì vậy, người bán cần thiết lập mộ...
Fri, 4 Tháng 11, 2022 at 4:02 CH
Thiết lập Facebook Pixel cho cửa hàng của bạn
Facebook Pixel là một đoạn mã (JavaScript) mà Facebook cung cấp cho các nhà quảng cáo. Khi Nhà bán hàng chèn đoạn mã này vào trang web, Facebook hỗ trợ Nhà ...
Mon, 7 Tháng 11, 2022 at 3:48 CH
Điều chỉnh nội dung footer
Footer được hiểu là các cột nằm cuối một trang website. Các cột này thể hiện phương châm, sứ mệnh, chính sách, cách thức hoạt động  .. của website đó cùng c...
Mon, 7 Tháng 11, 2022 at 3:49 CH
Hướng dẫn cấu hình Conversion API của Facebook vào website Haravan
Gần đây, bạn có thể nhận thấy rằng Facebook đã gửi thông báo về những thay đổi sắp tới của iOS 14 và chúng sẽ tác động như thế nào đến quảng cáo của bạn. ...
Wed, 13 Tháng 7, 2022 at 10:44 SA
Thêm trang liên hệ và bản đồ vào website
Trang liên hệ có tầm quan trọng trong một website, đóng vai trò như một cầu nối giữa khách mua hàng với cửa hàng của bạn. Một trang liên hệ đầy đủ bao g...
Wed, 13 Tháng 7, 2022 at 3:20 CH
Hiệu chỉnh mã nguồn giao diện
Giao diện là bộ mặt của một website, là ấn tượng đầu tiện khi người dùng truy cập vào website. Một giao diện website được thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp sẽ...
Wed, 13 Tháng 7, 2022 at 4:29 CH

Cùng danh mục