Khi gặp lỗi đăng nhập trên hệ thống, bạn gửi thông tin tài khoản đăng nhập Kiot Việt (Link đăng nhập, tài khoản, mật khẩu) toàn quyền và tình trạng lỗi về bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận được sự hỗ trợ: