Có thể tuy nhiên tính năng này chỉ tự động tạo vận đơn và chọn nhà vận chuyển là Khác, chưa hỗ trợ chuyển sang các đơn vị vận chuyển nhà bán hàng đang kết nối trên trang quản trị.

Để bật tính năng này, bạn chọn Cấu hìnhThanh toán 


Tại mục Xử lý đơn hàng, bạn chọn Tự động xử lý giao hàng các sản phẩm trong đơn hàng.