Mô tả vấn đề:

Cấu hình kết nối sàn vẫn ổn định, không bị ngắt kết nối nhưng có 1 số đơn hàng không đồng bộ về. 


Nguyên nhân:

Các đơn từ sàn trong trường hợp người mua chưa chọn được phương thức thanh toán >> Khi huỷ ở bước này thì đơn sẽ không đồng bộ về Haravan. Hệ thống chỉ đồng bộ được những đơn hàng đã chọn được phương thức thanh toán.