Hiện Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thiết lập và cấu hình vận chuyển với các quốc gia:

  • Việt Nam (Vietnam)

  • Mỹ (United States)

  • Thái Lan (Thailand)

Tuy nhiên, nhà bán hàng sẽ không thể tạo vận đơn vận chuyển quốc tế trực tiếp từ Haravan. 

Với các đơn giao quốc tế, bạn có thể tạo vận đơn với nhà vận chuyển Khác và tự giao hàng.