Kho căn cứ là tính năng dành riêng cho Website, hỗ trợ nhà bán hàng tách biệt quản lý tồn kho giữa website và các kênh bán hàng khác (Sàn, Social, Cửa hàng), với 2 thiết lập chính:

 • Thiết lập danh sách các kho có thể cộng tồn vào số lượng tồn kho có thể bán trên website (kho đồng bộ)
 • Chọn chi nhánh kho tiếp nhận đơn của Website (kho tiếp nhận đơn)

Nội dung


Giới thiệu về kho căn cứ

Kho căn cứ sẽ bao gồm 2 thiết lập: Kho đồng bộ tồn và Kho tiếp nhận đơn

1. Kho đồng bộ tồn: Kho đồng bộ tồn là danh sách các kho được chọn để đồng bộ tổng tồn lên website. 

 • Cách tính: Số tồn có thể bán trên website của một sản phẩm bằng tổng tồn kho của sản phẩm đó ở các chi nhánh kho đồng bộ tồn được chọn.  

 • Có thể chọn tất cả kho hoặc tùy chọn nhiều kho muốn đồng bộ.

2. Kho tiếp nhận đơn: Khi có đơn hàng được đặt thành công trên website, hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng vào kho này. 

 • Kho tiếp nhận đơn bắt buộc phải là một trong những kho được chọn làm kho đồng bộ chỉ được chọn 1 kho làm kho tiếp nhận đơn


 Luồng hoạt động của kho căn cứ 

 • Khi có đơn hàng phát sinh trên website, hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng vào kho được chọn làm kho nhận đơn.

 • Sau đó, nhà bán hàng/nhân viên thực hiện tạo đơn vận chuyển và chọn kho để xuất hàng 

 • Hệ thống sẽ trừ tồn vào kho xuất hàng và số tồn còn lại sẽ là số khả dụng mà người mua có thể đặt trên website.


Hướng dẫn thiết lập kho căn cứ

Kho căn cứ Website sẽ được thiết lập trong mục Website -> Cấu hình -> Kho căn cứ website. 

Có 2 thiết lập kho đồng bộ tồn:


1. Sử dụng tất cả các kho để đồng bộ tồn: 

 • Kho tiếp nhận đơn sẽ là kho mặc định (không thể thay đổi)
 • Kho đồng bộ là tổng số tồn từ tất cả các kho hiện có để đồng bộ 


2. Tùy chọn kho để đồng bộ

 • Nhà bán hàng có thể tự chọn kho đồng bộ và kho tiếp nhận đơn hàng 

 

Để thiết lập kho đồng bộ và kho tiếp nhận đơn hàng, nhà bán hàng thực hiện:

1. Nhấn Chọn kho để thiết lập danh sách kho đồng bộ trước -> Chọn Lưu để hoàn tất


Gợi ý: Nếu nhà bán hàng muốn chọn tất cả các kho hiện có làm kho đồng bộ, nhà bán hàng có thể chọn Tất cả các kho

2. Tại mục Kho tiếp nhận đơn, nhà bán hàng nhấn Chọn kho để thiết lập kho tiếp nhận đơn trong danh sách các kho đồng bộ 


Lưu ý: 
 • Trường hợp nhà bán hàng thay đổi kho đồng bộ tồn và cũng là kho tiếp nhận đơn, nhà bán cần phải thao tác lựa chọn lại kho tiếp nhận đơn.
 • Trường hợp sử dụng giao diện đã được chỉnh sửa (theme custom) hoặc giao diện được lựa chọn chi nhánh bán, hệ thống sẽ hiển thị tồn kho sản phẩm theo chi nhánh đã lựa chọn và tiếp nhận đơn dựa trên kho đó.

Một số câu hỏi thường gặp

1. Tồn kho của kho căn cứ có được đồng bộ qua HaraSocial không?

Tồn kho của kho căn cứ hiện chưa được đồng bộ qua HaraSocial. Tồn kho căn cứ đang hỗ ghi nhận đơn hàng đặt tại website và đồng bộ tồn kho cho kênh website.

2. Có thể chọn kho xuất hàng là kho khác với kho nhận đơn không?

Bạn có thể chọn kho xuất hàng khi thực hiện xử lý đơn hàng. 


3. Nếu người mua chọn chi nhánh khác với Kho tiếp nhận đơn đã cài đặt để đến nhận hàng, thì hệ thống có cho phép xử lý không?

Đối với trường hợp này, website chỉ hiển thị các chi nhánh còn hàng thuộc các Kho đồng bộ. Khi khách hàng đặt mua và chọn 1 chi nhánh đến nhận hàng, chi nhánh này sẽ được coi là Kho tiếp nhận đơn cho đơn hàng đó. Nhân viên vẫn xử lý xuất hàng và giao cho khách

 4. Nếu kho tiếp nhận đơn hết hàng, nhưng các kho đồng bộ tồn còn hàng, thì website có hiển thị hết hàng không? Trường hợp này nên xử lý đơn như thế nào? 

Nếu kho tiếp nhận đơn hết hàng, nhưng các kho đồng bộ tồn còn hàng, website hiển thị còn hàng, tồn kho bằng tổng tồn tất cả các kho đồng bộ tồn. 

5. Vì sao sản phẩm ở Kho tiếp nhận đơn bị âm? 

Hệ thống cho phép ghi nhận Kho tiếp nhận đơn với giá trị âm để hỗ trợ việc Nhà bán muốn chọn một kho cố định để xử lý đơn hàng từ website.

6. Tôi có thể lựa chọn các kho đã đồng bộ từ sàn TMĐT để đồng bộ cho website không?

Câu trả lời là có. Tuy nhiên không nên sử dụng chung kho đồng bộ với Sàn. Nhà bán nên tách biệt kho đồng bộ giữa kênh Sàn và Website để đảm bảo tồn kho đáp ứng với nhu cầu người mua và dễ dàng trong quá trình quản lý tồn kho sản phẩm.

7. Nếu sản phẩm không quản lý tồn kho với Haravan thì có sử dụng được tính năng Kho căn cứ không?

Sản phẩm cần được bật Có quản lý tồn kho để có thể sử dụng được tinh năng Kho căn cứ. Xem hướng dẫn Bật Quản lý tồn kho cho sản phẩm tại đây