Nguyên nhân: Sản phẩm này đang có số đặt lớn hơn số có thể bán tại Lazada. Hiện tại, Lazada đang tính tồn bằng công thức Tồn = khả dụng + số đặt. Tuy nhiên, ở Haravan thì đang lấy số khả dụng đồng bộ sang Lazada. Do đó, nếu số khả dụng tại HRV đang nhỏ hơn số tồn bên Lazada ==> hệ thống sẽ báo lỗi.

Giải pháp: 

  1. Xử lý các đơn hàng trên Lazada để giảm số đặt, cân bằng số tồn ở 2 bên.

  2. Chỉnh sửa số khả dụng tại Haravan sao cho lớn hơn số đặt bên Lazada và thực hiện đồng bộ lại là được.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.