Khi có nhiều bài viết cùng một chủ đề thì người bán cần tạo danh mục blog để hệ thống các bài viết theo từng chủ đề và giúp người xem dễ dàng theo dõi và nắm được thông tin mà người bán muốn truyền tải.


Mục lục: 1) Tạo danh mục blog

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
  2. Chọn mục Website → Blogs.
  3. Chọn Quản lý Blog.
  4. Bấm Thêm danh mục Blog.
  5. Điền các thông tin liên quan.
  6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider