Khi có nhiều bài viết cùng một chủ đề thì người bán cần tạo danh mục blog để hệ thống các bài viết theo từng chủ đề và giúp người xem dễ dàng theo dõi và nắm được thông tin mà người bán muốn truyền tải.


Mục lục: 
1) Tạo danh mục blog

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
  2. Chọn mục Website → Blogs.
  3. Chọn Quản lý Blog.
  4. Bấm Thêm danh mục Blog.
  5. Điền các thông tin liên quan.
  6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
2. Chọn mục WebsiteBlogs

3. Chọn Quản lý Blog. 

4. Chọn Danh mục blog cần theo dõi.
5. Chọn Xem thử để lấy đường dẫn tới danh mục blog cần theo dõi và Copy đường dẫn đó.


6. Tiếp theo, bạn vào trang https://feedburner.google.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Gmail. 


7. Chọn Create Proxy và nhập đường dẫn đã copy ở trên và thêm cuối .atom -> chọn Next
Ví dụ: demoshop.myharavan.com/blogs/chia-se-hay thì Nhà bán hàng nhập vào ô demoshop.myharavan.com/blogs/chia-se-hay.atom 


8. Feedburner tạo sẵn cho bạn Feed URL và Proxy Title cho danh mục blog của bạn -> chọn Create

 

9. Chọn Configure Proxy và copy đoạn URL vừa tạo10. Tại danh mục blog cần thêm Feedburner, dán link đã sao chép vào mục Feedburner URL


11. Bấm Lưu để hoàn tất