Khi có nhiều bài viết cùng một chủ đề thì người bán cần tạo danh mục blog để hệ thống các bài viết theo từng chủ đề và giúp người xem dễ dàng theo dõi và nắm được thông tin mà người bán muốn truyền tải.


Mục lục: 1) Tạo danh mục blog

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3. Chọn Quản lý Blog.
 4. Bấm Thêm danh mục Blog.
 5. Điền các thông tin liên quan.
 6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider2) Thêm danh mục blog vào menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3. Chọn Quản lý Blog.
 4. Bấm Thêm danh mục Blog.
 5. Tạo mục Menu, bấm Thêm menu.
 6. Chọn vị trí cho danh mục.
 7. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider3) Xóa menu trong danh mục blog

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3. Chọn Quản lý Blog.
 4. Chọn Danh mục cần xóa menu.
 5. Tại mục Menu, bấm “x".
 6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


4) Xóa một danh mục blog

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3. Chọn Quản lý Blog.
 4. Chọn Danh mục cần xóa.
 5. Bấm Xóa bài viết hai lần liên tiếp.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
5) Xóa nhiều danh mục blog

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3. Chọn Quản lý Blog.
 4. Chọn Những danh mục cần xóa.
 5. Bấm Chọn thao tác → Xóa.
 6. Bấm Đồng ý.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider6) Xem thử danh mục trên Website

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3.  Bấm Quản lý Blog.
 4. Chọn Danh mục Blog cần xem.
 5. Bấm Xem thử.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider7) Thêm công cụ Feedburner

Feedburner là một trình quản lý chẳng những giúp người bán phân tích được thông tin người ghé thăm còn cung cấp một hệ thống quảng cáo tùy chọn.

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3.  Bấm Quản lý Blog.
 4. Chọn Danh mục blog cần theo dõi.
 5. Ở phần Feedburner URL, chọn feedburner.google.com.
 6. Vào trang https://feedburner.google.com/fb/a/myfeeds - người bán đăng nhập bằng tài khoản Gmail.
 7. Dán link từ Tối ưu SEO, bấm Next.
 8. Điền các thông tin liên quan.
 9. Bấm Next và nhận link theo dõi số liệu.
 10. Sao chép link như hình.
 11. Quay lại admin Haravan, dán link đã sao chép .
 12. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider