Hiện hệ thống Haravan hỗ trợ bạn tạo nhiều khu vực vận chuyển khác nhau. Trong mỗi khu vực vận chuyển, Nhà bán hàng có thể cấu hình nhiều phí vận chuyển khác nhau, thông qua hai yếu tố: dựa trên giá hoặc khối lượng sản phẩm.Một khu vực vận chuyển có thể cấu hình nhiều giá cũng như cấu hình nhiều khối lượng khác nhau.


Bạn thực hiện như sau:

  1. Từ Trang quản trị Haravan ➨ Cấu hình ➨ Vận chuyển.
  2. Bạn chọn khu vực vận chuyển cần cấu hình phí vận chuyển.
  3. Chọn Thêm phí vận chuyển.
  4. Đặt tên phí vận chuyển.
  5. Chọn tiêu chí tính phí: Giá hoặc Khối lượng và đặt khoảng định mức tương ứng.
  6. Bạn đặt mức phí vận chuyển.
  7. Sau khi điền đầy đủ và xem xét thông tin, bạn nhấn Lưu để xác nhận thiết lập.


Bạn vui lòng xem chi tiết bài hướng dẫn tại đây.