Khi tổ chức của Nhà bán hàng tham gia vào Thương mại điện tử và thực hiện các hoạt động kinh doanh, dù là giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng, tương tác qua mạng xã hội,... thì "hàng hóa" là một trong những điều kiện lưu thông.


Để hàng hóa này thực sự lưu thông và từ Nhà bán hàng đến được tay Khách mua hàng, sản phẩm đó cần được quản lý tồn kho, để đảm bảo được việc giao nhận đúng nhu cầu mà không có sự sai chệch không hợp lý (sản phẩm hết hàng mà Nhà bán hàng không biết, sản phẩm còn hàng mặt niếm yết hết hàng, đặt 3 giao 2,...).Tại sao phải quản lý tồn kho?


Việc quản lý tồn kho cho sản phẩm/biến thể đem đến cho Nhà bán hàng nhiều lợi ích thiết thực:

 • Giúp Khách mua hàng biết được sản phẩm nào hết hàng, sản phẩm nào còn hàng, và trong một số trường hợp, có thể lựa chọn kho hàng giao dịch.
 • Theo dõi được số lượng tồn kho thực tế.
 • So sánh và kiểm kê các trường hợp tồn sai lệch.
 • Kiểm tra được kho xuất hàng phù hợp (trường hợp Nhà bán hàng có nhiều kho xuất hàng).
 • Quản lý được việc mua hàng.
 • Yêu cầu các lệnh điều chuyển phù hợp.
 • Thực hiện các hành vi quản lý sản phẩm hết hàng (cảnh báo tồn kho, đặt hàng trước,...).
 • ...


Hệ thống quản lý tồn kho cho sản phẩm/biến thể thông qua thông số SKU


Nếu sản phẩm có biến thể thì việc quản lý tồn kho được diễn ra theo cấp độ biến thể.


Điều kiện quản lý tồn kho: bật "Có quản lý tồn kho"


Để một sản phẩm/biến thể được quản lý tồn kho, thì sản phẩm/biến thể đó phải được bật tính năng "Có quản lý tồn kho" khi Thêm mới hoặc cập nhật sản phẩm.

Nội dung

1) Chi tiết tồn kho 

Người bán cần nắm các thông số về giá trị thống kê tồn kho để biết về tình trạng kho hiện tại.

 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA


Tổng lượng tồn 


Giá trị này bằng Tổng số lượng tồn của tất cả các sản phẩm trong tất cả các kho 

Tổng giá trị

Giá trị này bằng Tổng của tích lượng tồn nhân với giá gốc của từng sản phẩm

Tổng giá bán

Giá trị này bằng Tổng của tích lượng tồn nhân với giá bán của từng sản phẩm

Tổng lợi nhuận

Giá trị này bằng Tổng giá bán - Tổng giá trị, thể hiện giá trị lợi nhuận khả dụng. 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Kho 

Tên kho

Sản phẩm

Tên sản phẩm

SKU

Mã sản phẩm

Barcode

Mã vạch

Tồn (Onhand Quantity)

Số lượng tồn kho của sản phẩm ở tất cả các kho

Đặt (Commited Quantity)

Bao gồm: 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm ở kho A, kho A chưa giao => Số lượng sản phẩm đặt

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B cần điều chuyển sang kho A, đã tạo phiếu rồi nhưng kho B chưa chuyển => Số lượng sản phẩm đặt


K.K.D (Không khả dụng - Incoming Quantity)

Bao gồm: 

 • Người bán hàng đặt nhà phân phối, nhà phân phối chưa xuất qua dù đã có phiếu mua hàng => Số lượng sản phẩm K.K.D

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B đã điều chuyển sang kho A, kho A chưa nhận được => Số lượng sản phẩm K.K.D Khả dụng (Available Quantity)/ Tổng = Tồn - Đặt 

Số khả dụng = Số tồn - Số đặt. Đây là giá trị hiển thị website/trang mua hàng của người mua. 


Cụ thể: 

 • Nếu người bán không cho phép đặt hàng khi hết hàng. Người mua sẽ không thể đặt hàng khi số khả dụng <=0 

 • Nếu người bán cho phép đặt hàng khi hết hàng. Người mua vẫn đặt được hàng bất kể số khả dụng là bao nhiêu

Giá 

Giá vốn của sản phẩm


2) Lọc tồn kho 

Trong Chi tiết tồn kho, người bán có thể xem ngay tình trạng thực tế (real-time) của kho hàng. Vì thế, lọc tồn kho giúp người bán lọc nhanh những thông tin của sản phẩm & kho hàng cần biết.


Cách để thực hiện lọc tồn kho:  

 1. Trong giao diện admin Haravan, chọn Quản lý tồn kho > Chọn Chi tiết tồn kho. 
 2. Chọn Thêm điều kiện lọc. 
 3. Chọn Điều kiện lọc. Các bộ lọc có sẵn: Sản phẩm, Kho, Tồn (bằng/khác/nhỏ hơn/lớn hơn), Loại sản phẩm, Nhà cung cấp, Nhà cung cấp, Biến thể.
 4. Chọn Thêm điều kiện lọc.
 • Có thể Lưu bộ lọc để sử dụng nhanh cho lần lọc sau.

 • Để xóa điều kiện lọc, nhấn dấu “X” trên thanh hiển thị.Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note

Lưu ý | 

 • Tồn kho lớn hơn 0: Xem sản phẩm kho hàng nào đã hết hàng. 
 • Người bán nên cùng lúc sử dụng nhiều bộ lọc khác nhau để tối ưu sức mạnh quản lý. 


3) Kiểm tra đơn hàng/phiếu điều chuyển có chứa số đặt 

Ví dụ bạn thực hiện kiểm kho sản phẩm thì thấy sản phẩm có số đặt khác 0, nghĩa là sản phẩm này đang nằm trong đơn hàng nào đó chưa được tạo vận đơn hoặc đang nằm trong phiếu điều chuyển chưa hoàn thành xong các thao tác điều chuyển . Vậy làm cách nào để tìm ra được đơn hàng/phiếu điều chỉnh đó?


Đơn hàng

 1. Đầu tiên, bạn thực hiện lọc đơn hàng chưa tạo vận đơn theo bộ lọc như sau:

 • Trạng thái đơn hàng Không hủy

 • Trạng thái giao hàng Chưa giao hàng

 1. Sau đó bạn nhập tên/SKU/Barcode của sản phẩm cần tìm vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị các đơn hàng có chứa sản phẩm đó nhưng chưa được tạo vận đơn. 

 2. Lúc này, bạn chỉ cần chọn đơn hàng -> chọn Giao hàng để tạo vận đơn cho đơn hàng đó thì số đặt sẽ bị trừ đi

Phiếu điều chuyển


Bạn chỉ cần lọc theo bộ lọc sau, hệ thống sẽ hiển thị các phiếu điều chuyển có chứa sản phẩm đó nhưng chưa được hoàn thành:

 1. Tình trạng Chưa xuất hàng
 2. Sản phẩm bạn muốn tìm


Sau đó bạn thực hiện chọn phiếu điều chuyển và xác nhận xuất, lúc này số đặt sẽ bị trừ đi.