Trang nội dung

Thao tác tạo trang nội dung
Để khách hàng hiểu rõ sản phẩm và thông điệp người bán muốn truyền tải thì người bán cần tạo một trang thông tin đầy đủ các thông tin và dẫn chứng phù hợp đ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 9:41 SA
Chọn và cài đặt giao diện
Haraweb đang cung cấp hơn 400 giao diện mà bạn có thể cài đặt vào website của mình. Kho diện bao gồm: Các giao diện miễn phí được Haravan thiết kế Gi...
Fri, 4 Tháng 10, 2019 at 2:23 CH
Cấu trúc chung của một giao diện
Giao diện là một phần không thể thiếu của website. Hiện nay, tại Kho giao diện Haravan, bạn có thể tìm thấy hơn 400 mẫu giao diện khác nhau đủ sức đáp ứng m...
Tue, 8 Tháng 10, 2019 at 3:05 CH
Thay đổi nội dung trang chủ
Giao diện của môt trang chủ được bố cục với ba phần chính: Header: bao gồm logo, favicon, nội dung header Nội dung trang chủ: bao gồm slider, banner, col...
Thu, 10 Tháng 10, 2019 at 9:43 SA
Thêm đăng ký nhận tin
Việc đăng ký nhận tin giúp khách mua hàng chủ động hơn trong việc tiếp cận các thông tin của website (sự kiện, khuyến mãi, sản phẩm mới, đơn hàng,...) và đồ...
Tue, 8 Tháng 10, 2019 at 5:26 CH

Cùng danh mục