Để thay đổi thông tin khách hàng, Nhà bán hàng thực hiện: 

 1. Nhà bán hàng nhấp chọn Khách hàng.


 2. Hệ thống hiển thị các thông tin tài khoản và thông tin đơn hàng của khách hàng.
 3. Tại đây, Nhà bán hàng có thể thực hiện các thao tác xem, thay đổi hay liên hệ với khách hàng.

Nội dung


Xem thống kê

Nhà bán hàng vuốt kéo về trái/phải để xem các thống kê dành cho khách hàng đó:

 • Đơn hàng cuối

 • Tổng đơn hàng


 • Bình quânChỉnh sửa địa chỉ khách hàng

Để sửa thanh toán khách hàng:

 1. Nhà bán hàng chọn vào biểu tượng bút chì.


 2. Nhà bán hàng có thể:
  • Thêm địa chỉ
   1. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu “+”.


   2. Nhà bán hàng điền thông tin địa chỉ mới


   3. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu

  • Chỉnh sửa địa chỉ
    1. Nhà bán hàng chọn vào biểu tượng bút chì.


    2. Nhà bán hàng điền thông tin thay đổi.


    3. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.

   • Thay đổi địa chỉ mặc định

   1. Tại mục Địa chỉ khác, Nhà bán hàng chọn “Chọn làm địa chỉ mặc định”.


   2. Hệ thống thông báo cập nhật địa chỉ thành công.Liên hệ với khách hàng

Nhà bán hàng vào mục Liên hệ. Lúc này, Nhà bán hàng có thể liên hệ với khách hàng bằng cách nhấp chọn thông qua các kênh tương ứng:

 • Điện thoại
 • Tin nhắn
 • Email