Để gia hạn gói dịch vụ, bạn gửi yêu cầu gia hạn đến đến bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ: