Hiện tại Ngân lượng đã thay đổi chính sách đăng ký. 


Sau khi bạn đăng ký tài khoản bên Ngân lượng xong ➨ cấu hình tại khoản Ngân lượng tại trang quản trị Haravan ➨ Sau đó bắt buộc phải liên hệ bên Ngân lượng để xác nhận lại.


Bạn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn cấu hình Ngân Lượng tại đây.


Ghi chú: Thao tác xác nhận cuối cùng là bắt buộc và mới đưa vào sử dụng gần đây.