Thiết lập tần suất đồng bộ hỗ trợ nhà bán hàng lựa chọn chế độ đồng bộ tồn kho từ Haravan qua sàn phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của mình. Haravan hiện đã hỗ trợ tính năng thiết lập tần số và tỉ lệ đồng bộ cho các sàn thương mại điện tử Tiki, Shopee, Lazada, Tiktok shop

Nội dung 


Hướng dẫn điều chỉnh tỉ lệ phân phối tồn kho 

- Hệ thống Haravan cho phép điều chỉnh tỷ lệ tồn kho để đồng bộ qua Shopee. Ví dụ nhà bán hàng muốn đồng bộ qua sàn thương mại điện tử:

 • 10 sản phẩm áo thun

 • 20 sản phẩm quần jeans 

 • 30 sản phẩm đầm qua

Nếu nhà bán hàng thiết lập tỉ lệ đồng bộ tồn là 80%, hệ thống sẽ đồng bộ:

 • 8 sản phẩm áo thun (80% của 10 sản phẩm)

 • 16 sản phẩm quần jeans (80% của 20 sản phẩm) 

 • 24 sản phẩm đầm qua sàn (80% của 30 sản phẩm) 

Và chỉ giữ lại 20% số tồn mỗi sản phẩm tại Haravan. Khi trên sàn đã bán hết số sản phẩm đồng bộ trước đó, hệ thống sẽ tiếp tục đồng bộ 80% lượng tồn còn lại trên hệ thống Haravan

- Nếu chia tỉ lệ ra số lẻ, hệ thống sẽ tự làm tròn xuống và đồng bộ qua sàn (Ví dụ: Sản phẩm đang có tồn là 7 sản phẩm, tỉ lệ đồng bộ 50%., hệ thống sẽ làm tròn 3,5 thành 3 sản phẩm).

Để hoạt động đồng bộ tồn kho được hiệu quả hơn, bạn cần kết hợp tỉ lệ đồng bộ với việc lựa chọn tần suất đồng bộ tồn kho


Giới thiệu các chế độ đồng bộ tồn kho

Haravan hỗ trợ ba chế độ đồng bộ:

 • Đồng bộ liên tục: liên tục đồng bộ tồn kho từ Haravan qua sàn thương mại điện tử. Chế độ này sẽ phù hợp với shop chưa có nhiều đơn hàng từ sàn hoặc mới bắt đầu mở bán trên kênh sàn thương mại điện tử 

 • Đồng bộ định kỳ: nhà bán hàng chọn một thời gian nhất định để thực hiện đồng bộ tồn kho. Chế độ này sẽ phù hợp với shop có số lượng đơn lớn mỗi ngày hoặc đang chạy chương trình khuyến mãi, flash sale trên kênh sàn thương mại điện tử. 

 • Đồng bộ theo phiên: Tùy chọn này sẽ thực hiện đồng bộ tồn kho theo mỗi phiên thời gian được cài đặt (15 phút/ 1 giờ/4 giờ) 

 • Tồn kho ngưỡng là tính năng giúp nhà bán hạn chế tình trạng thiếu hàng giao cho người mua do tồn kho thực tế bị lệch số lượng nhỏ (bán trùng, sản phẩm hư hỏng). Cơ chế: Nếu Tồn kho khả dụng của sản phẩm nhân với Tỉ lệ đồng bộ tồn <= Tồn kho ngưỡng thì sẽ cập nhật sản phẩm trên sàn hết hàng (tồn về 0) 
 • Ví dụ: Cài ngưỡng là 5, tồn kho khả dụng của sản phẩm A đang là 10, cài tỉ lệ đồng bộ lên     sàn là 50%. Nghĩa là tồn kho cập nhật lên sàn của sản phẩm A lúc này là 5 bằng với ngưỡng tồn kho). Trường hợp này hệ thống sẽ cập nhật số tồn của sản phẩm trên sàn về 0. Mặc định tồn kho ngưỡng sẽ là 0 (cho phép bán toàn bộ sản phẩm trong kho)

Nhà bán hàng cũng có thể tắt tồn kho khi nhà bán hàng muốn dừng việc đồng bộ tồn kho. Với lựa chọn này, nhà bán có thể thiết lập thời gian tự động kích hoạt chế độ đồng bộ lại.


Hướng dẫn kết hợp chế độ đồng bộ tồn kho với tỉ lệ phân phối tồn kho trong một số tình huống cụ thể 

Việc kết hợp thiết lập tỉ lệ phân phối tồn kho với chế độ đồng bộ tồn kho sẽ giúp nhà bán hàng chủ động điều chỉnh số lượng tồn đáp ứng được nhu cầu bán hàng tùy theo từng thời điểm.

Haravan sẽ đưa ra một số gợi ý kết hợp dựa trên một số tình huống thường gặp để nhà bán hàng có thể áp dụng thiết lập nhanh cho shop của mình.  


Trường hợp 1: Nhà bán hàng kinh doanh trên cả ba sàn và lượng đơn hàng trên sàn ít, không phát sinh liên tục trong khoảng thời gian ngắn


Nhà bán hàng lập kho riêng cho từng sànChọn chế độ đồng bộ tồn kho liên tục kết hợp tỷ lệ phân phối tồn kho lên từng sàn từ 70 đến 80%. 
Nhà bán hàng dùng 1 kho chung cho các sànChọn chế độ đồng bộ tồn kho liên tục và điều chỉnh tỉ lệ đồng bộ xuống tầm 50 đến 60%.


Trường hợp 2: Nhà bán hàng kinh doanh trên cả ba sàn và lượng đơn hàng trên sàn nhiều, đơn hàng phát sinh liên tục.Nhà bán hàng lập kho riêng cho từng sàn
Chọn chế độ đồng bộ định kỳ kết hợp tỷ lệ phân phối tồn kho 80% ( khuyên dùng)
Nhà bán hàng dùng 1 kho chung cho các sànChọn chế độ đồng bộ định kỳ kết hợp tỷ lệ phân phối tồn kho dựa theo sức bán của các sàn.

Ví dụ: 

 • Shopee bán nhiều - thiết lập tỉ lệ phân phối tồn là 60% cho kho Shopee   

 • Lazada bán trung bình - thiết lập tỉ lệ phân phối tồn là 30% cho kho Lazada

 • Tiki và Tiktok shop bán ít - thiết lập tỉ lệ phân phối tồn lần lượt là 3% và 7% cho kho Tiki và kho Tiktok shop

Tổng phân bổ cho các sàn nên bằng 100%Trường hợp 3: Các sàn đang có chương trình khuyến mãi nên rất dễ xảy ra hiện tượng âm tồn do sản phẩm được bán ra liên tục. Trong trường hợp này, nhà bán hàng có thể điều chỉnh tổn kho đồng bộ lên sàn trước và tắt đồng bộ ở sàn đang có chương trình khuyến mãi.