Flow sẽ tự động xác thực khi đơn được thanh toán online thành công và có giá trị theo quy ước thiết lập trong flow. 

Để flow hoạt động, bạn cần:

  • Kích hoạt flow mẫu

  • Thay đổi giá trị đơn hàng quy ước trong flow (tùy theo nhu cầu của bạn)


MỤC LỤCCách thiết lập 

Bước 1: Kích hoạt flow mẫu. Xem thêm hướng dẫn kích hoạt flow tại đây

Bước 2: Thay đổi giá trị đơn hàng quy ước trong flow

  1. Bạn chọn sửa flow

  2. Chọn điều kiện cần chỉnh sửa -> Tìm đến mục Order total price và điều chỉnh lại điều kiện về giá trị đơn hàng quy ước.

Các điều kiện thiết lập giới hạn về tổng chi tiêu

 

Điều kiện 

Nghĩa

is not equal to

Không bằng 

is equal to

bằng

less than

ít hơn

less than or equal to

ít hơn hoặc bằng

greater than

lớn hơn

greater than or equal to

lớn hơn hoặc bằng

is any of

bằng bất kỳ giá trị nào trong các giá trị được thiết lập.

 

Ví dụ: Bạn thiết lập tổng chi tiêu bằng 5.000.000 VND, 10.000.000VND, thì khi tổng chi tiêu bằng một trong các giá trị này thì flow sẽ hoạt động.


is not any of

không bằng (hoặc khác) với bất kỳ giá trị nào trong các giá trị được thiết lập.

 

Ví dụ: Bạn thiết lập tổng chi tiêu khác 5.000.000 VND, 10.000.000VND, thì khi tổng chi tiêu khác một trong các giá trị này thì flow sẽ hoạt động. 


Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa

Vậy là bạn đã hoàn thành việc thiết lập flow Tự động xác thực đơn giá trị theo quy ước (ví dụ 3 triệu) khi khách hàng thanh toán online thành côngXóa Flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.