Blogs

Bài viết blog
Viết blog là một cách tuyệt vời nhất giúp tăng thêm lượt truy cập vào website và tăng thời gian khách hàng dừng chân tại website của bạn. Từ đó, giúp tăng c...
Wed, 11 Tháng 8, 2021 at 9:14 SA
Danh mục blog
Danh mục blog nhằm giúp cửa hàng chia bài viết theo chủ đề giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy thông tin mong muốn. Việc phân chia danh mục blog sẽ giúp khách ...
Wed, 11 Tháng 8, 2021 at 8:57 SA
Thao tác tạo mục bài viết tin tức (blog)
Viết blog là một cách tuyệt vời nhất tăng thêm lượt truy cập Website và thời gian dừng chân tại Website. Từ đó, giúp tăng cơ hội bán hàng cho người bán. L...
Thu, 16 Tháng 9, 2021 at 3:15 CH
Thao tác tạo danh mục blog
Khi có nhiều bài viết cùng một chủ đề thì người bán cần tạo danh mục blog để hệ thống các bài viết theo từng chủ đề và giúp người xem dễ dàng theo dõi và nắ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 10:13 SA
Trình soạn thảo nội dung
Việc sử dụng trình soạn thảo giúp bạn trang trí nội dung đẹp hơn, lỗi cuốn hơn. Các chức năng trong trình soạn thảo được thể hiện trong bảng sau: Vị trí...
Mon, 14 Tháng 10, 2019 at 4:19 CH

Cùng danh mục