Vấn đề: Khi chọn nhà vận chuyển để tạo vận đơn, bạn gặp lỗi "Phường/xã giao hàng không được trống"


Nguyên nhân: Do địa chỉ giao hàng của bạn không có thông tin Phường xã

Giải pháp:

Bạn chọn vào biểu tượng ✏ ở mục Thông tin giao hàng và cập nhật thông tin Phường xã -> chọn Cập nhật để hoàn tất