Bên cạnh các tính năng mạnh mẽ mà Haravan cung cấp, các công cụ như Harasocial, Harafunnel, Hararetail, Haraweb... Bạn còn có thể trang bị thêm các tính năng mạnh mẽ cho cửa hàng của bạn thông qua khu ứng trên Omnipower.

Truy cập trang ứng dụng trên Omnipower

Để truy cập vào kho ứng dụng Omnipower bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào admin Omnipower  Chọn tính năng Ứng dụng.

  • Bước 2: Tại đây bạn có thể chọn các ứng dụng bạn muốn sử dụng bằng cách nhấn vào tên của ứng dụng mà bạn muốn cài đặt.

Lưu ý:

  • Chỉ chủ tài khoản mới cài đặt được ứng dụng.

Bước 3: Nhấn đồng ý để cho cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập các thông tin trong tài khoản của bạn.