Flow này sẽ tự động gửi tin nhắn vào group quản lý của bạn trên Telegram khi có đơn hàng bị hủy vì lý do hết hàng, giúp bạn cập nhật thông tin nhanhn chóng để kịp thời bổ sung số lượng sản phẩm, tránh bị mất doanh thu kinh doanh và làm giảm sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ.

Để flow có thể hoạt động được, bạn cần:

  • Kích hoạt Flow mẫu
  • Kết nối Haravan Flow với nhóm Telegram


MỤC LỤC


Cách thiết lập Flow

Bước 1 Thêm và kích hoạt Flow mẫuXem hướng dẫn về Thêm và kích hoạt Flow mẫu tại đây

Bước 2 Kết nối Haravan Flow với group Telegram đã tạo: Để ứng dụng có thể gửi tin nhắn vào group Telegram, bạn cần lấy group ID và gắn vào flow.

  • Gắn Group ID vào Flow: 

1. Đầu tiên bạn cần tạo một group Telegram cho nhân viên quản lý. Sau đó bạn thực hiện thêm bot Haravan Flow bằng cách nhấn vào tên group -> chọn Thêm thành viên.  1. Nhập tìm Haravan Flow trong ô tìm kiếm và chọn thêm Haravan Flow, bot sẽ gửi một dãy số là group ID. 

  • Gắn ID group vào flow

Để Flow có thể gửi tin nhắn tới group Telegram, bạn cần gắn số ID vào Flow bằng cách chọn một Flow muốn chỉnh sửa -> Sửa Flow -> Chọn ô Gửi tin nhắn Telegram, tại đây bạn thực hiện gắn group ID vào. Chọn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý:

  • Một group ID có thể gắn cho nhiều Flow khác nhau.

  • Nếu bạn muốn tạo những group khác nhau cho từng flow khác nhau, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác bên trên: Tạo group - Kết nối Haravan Flow vào group - Gắn group ID vào Flow là được.

Vậy là bạn đã thực hiện xong thiết lập flow CDV01 - Cảnh báo qua Telegram khi có đơn bị hủy vì lý do hết hàng.


Xóa flow đã tạo 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.


Các câu hỏi thường gặp

1. Tôi muốn lập một bảng google sheet để theo dõi các sản phẩm hết hàng trong đơn hàng bị hủy thì thiết lập như thế nào?

Đầu tiên bạn cần kết nối Google sheet với ứng dụng, xem hướng dẫn kết nối tại đây 

Bạn thực hiện thiết lập như sau


    1. Trong giao diện Flow mẫu, bạn chọn Sửa Flow

    2.  Chọn Hành động -> Thêm dòng trong bảng tính

3. Bạn chọn Thêm biến sẵn có, một bảng các trường thông tin hiện ra để bạn lựa chọn.  Bạn nhấn Thêm sau khi đã chọn xong các biến và thêm dấu phẩy giữa các biến thông tin để có thể tách cột cho mỗi biến thông tin. Nếu không có dấu phấy giữa các biến, thông tin khi được đồng bộ sẽ được ghi vào chung 1 cột.


4. Gắn link và tên tab vào, sau đó chọn Lưu.

Lưu ý: Bạn có thể tự tạo một google sheet riêng mà không cần tạo bản sao từ sheet mẫu do Haravan cung cấp. Tuy nhiên, bảng google sheet này cần được tạo bởi tài khoản google kết nối với ứng dụng Haravan Flow.

Vậy là bạn đã hoàn tất viêc tạo một bảng sheet báo cáo các đơn hàng bị hủy vì lý do hết hàng.


2. Vì sao Flow cập nhật thông tin vào google sheet nhưng lại báo lỗi Google.Apis.Requests.RequestError The caller does not have permission [403] Errors [ Message[The caller does not have permission] Location[ - ] Reason[forbidden] Domain[global] ] ?

Nguyên nhân là do bảng google sheet được gắn vào flow không thuộc sở hữu của tài khoản Google bạn đang kết nối với Haravan Flow. Bạn có thể thực hiện gắn lại link bảng báo cáo thuộc quyền sở hữu của tài khoản Google đang được kết nối

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể:

  • Sao chép từ sheet mẫu do Haravan cung cấp 
  • Thực hiện tạo bảng google sheet từ tài khoản google đang kết nối với ứng dụng. 
  • Chia sẻ quyền truy cập cho tài khoản đang kết nối với ứng dụng.