Xử lý đơn hàng

Có thể xóa hàng loạt đơn hàng cùng một lúc ?
Việc xóa đơn hàng có thể gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng: mất dữ liệu, thiếu cơ sở khi cần xem lại, đối chiếu, ảnh hưởng đến các báo cáo bán hàng,... D...
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 2:38 CH
Có thể thay đổi kênh bán hàng khác trong mục đơn hàng được không ?
Bạn có thể thay đổi kênh bán hàng chỉ khi tạo đơn hàng mới hay chỉnh sửa đơn hàng nháp.  Khi đơn hàng đã xác nhận thanh toán và tạo đơn hàng, hoặc do kh...
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 2:42 CH
Tại sao trong Chi tiết đơn hàng lại có 2 mục ghi chú khác nhau ?
Một là ghi chú cho đơn hàng. Ghi chú này là ghi chú của khách hàng đến nhân viên cửa hàng hoặc chủ cửa hàng. Ví dụ: “nhận hàng trong giờ hành chính”, “gọi t...
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 2:46 CH
Làm sao để thay đổi thông tin khách hàng từ đơn hàng đã tạo được không ?
Để thay đổi thông tin thông tin khách hàng bạn vào chi tiết đơn hàng, sau đó bấm vào tên khách hàng để di chuyển về mục khách hàng và thay đổi thông tin. ...
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 3:01 CH
Có thể lọc đơn hàng bằng số điện thoại được không ?
Có thể lọc đơn hàng theo số điện thoại bằng cách gõ số điện thoại vào ô tìm kiếm.
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 3:17 CH
Làm thế nào để thống kê được đơn hàng phát sinh từ kênh bán hàng nào ?
Để thống kê được đơn hàng theo kênh bán hàng bạn vào mục Đơn hàng ➨ Thêm điều kiện lọc ➨ Kênh bán hàng.
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 3:51 CH
Trong mục in đơn hàng có thể thêm được nhân viên xử lý đơn hàng đó không ?
Trong mục in đơn hàng không thể thêm được thông tin nhân viên xử lý đơn hàng.
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 3:53 CH
Cần lưu ý điều gì khi nhập file danh sách khách hàng ?
Khi nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống Haravan, bạn chỉ cần cung cấp 1 trong 4 thông tin sau của khách hàng: Họ Tên Email Số điện thoại Tro...
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 3:53 CH
Mã vận đơn có tác dụng gì ?
Khi cửa hàng giao hàng cho nhà vận chuyển, nhà vận chuyển sẽ cung cấp một dãy ký tự (có thể bao gồm số và chữ), có tác dụng nhận diện gói hàng đó. Mỗi g...
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 3:59 CH
Muốn ẩn hai dòng trên đầu và cuối trang in đơn hàng thì phải làm sao ?
Để ẩn hai dòng trên đầu và cuối trang in đơn hàng, khi in đơn hàng, bạn thực hiện như sau: Bạn nhấp chọn More settings. Trong mục Options, bỏ chọn ô...
Wed, 9 Tháng 2, 2022 at 4:08 CH

Cùng danh mục

Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google