Menu

Điều hướng liên kết
Bất cứ khi nào bạn thay đổi URL của một trong các trang của cửa hàng, bạn sẽ gặp rủi ro là khách mua hàng có thể quay trở lại trang đó với các liên kết ...
Fri, 28 Tháng 4, 2023 tại 3:31 CH
Thiết lập menu danh mục website
Bạn có thể điều hướng khách hàng khi vào website bằng cách tạo các menu liên kết đến các sản phẩm, bộ sưu tập, trang nội dung hay blog. Bạn cũng có thể xem ...
Wed, 16 Tháng 8, 2023 tại 4:48 CH

Cùng danh mục