Menu

Comming Soon

Menu và Links
Bạn có thể điều hướng khách hàng khi vào website bằng cách tạo các menu liên kết đến các sản phẩm, bộ sưu tập, trang nội dung hay blog. Bạn cũng có thể xe...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 10:44 AM
Điều hướng liên kết
Bất cứ khi nào bạn thay đổi URL của một trong các trang của cửa hàng, bạn sẽ gặp rủi ro là khách mua hàng có thể quay trở lại trang đó với các liên kết ...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 11:01 AM

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.