Menu

Thao tác thiết lập menu danh mục
Danh mục menu có tối đa là 4 cấp danh mục vì nếu danh mục menu quá nhiều sẽ khiến màn hình bị đầy và ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của khách hàng. ...
Sun, 18 Tháng 9, 2022 at 8:58 CH
Điều hướng liên kết
Bất cứ khi nào bạn thay đổi URL của một trong các trang của cửa hàng, bạn sẽ gặp rủi ro là khách mua hàng có thể quay trở lại trang đó với các liên kết ...
Fri, 1 Tháng 7, 2022 at 3:48 CH
Menu và Links
Bạn có thể điều hướng khách hàng khi vào website bằng cách tạo các menu liên kết đến các sản phẩm, bộ sưu tập, trang nội dung hay blog. Bạn cũng có thể xe...
Fri, 1 Tháng 7, 2022 at 3:54 CH

Cùng danh mục