Vấn đề: Khi thực hiện liên kết sản phẩm giữa Haravan và Shopee, nhà bán gặp lỗi " Biến thể: The price of the most expensive sku divided by the price of the cheapest sku limit :{{There was an error rendering this math block. KaTeX parse error: Expected 'EOF&amp...." 

Nguyên nhân: Lỗi liên kết này do 3 nguyên nhân:
1. Sản phẩm này đang khuyến mãi trên kênh sàn thương mại điện tử 

2. Giá sản phẩm thiết lập trên sàn đang không đúng với quy định của Shopee. Cụ thể, giá cao nhất của biến thể đang gấp hơn 5 lần so với giá thấp nhất của biến thể (giá cao nhất dựa vào giá gốc, giá thấp nhất dựa vào giá khuyến mãi). Nhà bán hàng có thể xem xét bài viết về Chính sách giá ảo

3. Nhà bán đang chọn thiết lập thông tin đồng bộ giá sản phẩm trong cấu hình kênh Shopee tại Haravan. Do khi chạy khuyến mãi, bên Sàn sẽ không cho phép chỉnh giá, nếu nhà bán đồng bộ thông tin giá sản phẩm thì sẽ có lỗi xảy ra

Giải pháp: Có 2 cách

Cách 1 Nhà bán thực hiện chỉnh lại giá sản phẩm bên sàn sao cho giá cao nhất của biến thể không quá 5 lần so với giá thấp nhất của biến thể. Sau đó thực hiện liên kết lại Cách 2 Tắt đồng thông tin giá trong Cấu hình và thực hiện liên kết lại

1. Nhà bán tắt thông tin đồng bộ giá trong Cấu hình -> chọn Lưu 2. Chọn nút Đồng bộ lại cạnh sản phẩm bị lỗi trong tab Sản phẩm