Các trang chính sách được dùng để cung cấp thông tin về các chính sách hoạt động của nhà bán hàng như chính sách đổi trả, chính sách bán hàng,...Bài viết bên dưới sẽ hỗ trợ nhà bán hàng tạo và hiển thị trang chính sách lên website dựa trên giao diện mẫu (Lama Fashion)

Nội dung


Hướng dẫn tạo trang Chính sách bán hàng

Để thực hiện tạo mới một trang chính sách bán hàng, bạn thực hiện các bước:

1. Tại trang quản trị, bạn chọn Website -> chọn Trang nội dung và chọn Tạo trang 

2. Tại đây, bạn thực hiện nhập nội dung trang chính sách 

3. Chọn Lưu để hoàn tất


Xem thêm Hướng dẫn về Trang nội dung tại đây

Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung trang Chính sách bán hàng 

Để thực hiện cập nhật lại nội dung các trang chính sách, bạn thực hiện các bước:

1. Tại mục Website, chọn Trang nội dung và chọn bài viết cần cập nhật

2. Thực hiện chỉnh sửa và chọn Lưu để hoàn tất


Hướng dẫn hiển thị trang Chính sách bán hàng trên mục Footer 

Để bài viết Chính sách bán hàng có thể hiển thị trên Footer, bạn cần (1) xác định menu nào đang được chọn để hiển thị trên mục Footer (Chân trang) và (2) thực hiện thêm trang chính sách vào mục Menu đó. 

Để kiểm trabạn chọn Thiết lập theme trong mục Giao diện. Tại mục Trang chủ. bạn chọn mục Chân trang và chọn mục Liên kết. Bạn sẽ thấy menu Footer đang được chọn để hiển thị trên mục Chân trang.


2 cách để thực hiện thêm bài viết Chính sách vào mục Menu Footer

  • Cách 1 Thêm trực tiếp trên trang chi tiết bài viết Chính sách

1. Tại mục Website, chọn Trang nội dung và chọn bài viết cần cập nhật

2. Tại mục Menu, bạn chọn Thêm Menu chọn Thêm vào menu Footer để thêm trang chính sách và (hoặc thêm vào mục Menu khác bạn muốn liên kết) -> chọn Lưu để hoàn tất  • Cách 2 Thêm bài chính sách vào Menu trong phần thiết lập Menu

1. Tại mục Website, bạn chọn Menu và chọn Menu Footer

2. Chọn Liên kết Menu -> Đặt tên liên kết là tiêu đề trang chính sách

3. Chọn Liên kết đến Trang và chọn trang chính sách muốn thêm vào Menu -> chọn Thêm để thêm liên kết

4. Chọn Cập nhật menu để lưu lại nội dung vừa thay đổi


Hướng dẫn hiển thị trang Chính sách bán hàng trên Header

Để bài viết Chính sách bán hàng có thể hiển thị trên menu Header, bạn cần xác định menu nào đang được chọn làm Menu chính và thực hiện thêm bài viết chính sách vào menu đó. 

Ví dụ: Giao diện mẫu đang chọn menu Main Menu là menu chính hiển thị trên Header, do đó để các bài viết chính sách hiển thị trên mục Header, bạn cần thực thêm các bài chính sách vào menu Main Menu


Tips: Bạn có thể tìm mục menu chính trong mục Thiết lập tổng quát -> Mục Menu chính. Tuy nhiên, mỗi giao diện sẽ có cấu trúc khác nhau, do đó nhà bán hàng hãy mở từng mục trên giao diện của mình để xem thử


2 cách để thực hiện thêm bài viết Chính sách vào mục Menu

  • Cách 1 Thêm trực tiếp trên trang chi tiết bài viết Chính sách. Xem hướng dẫn ở mục 3
  • Cách 2 Thêm bài chính sách vào Menu trong phần thiết lập Menu 

1. Tại mục Website, bạn chọn Menuchọn Main Menu muốn thêm bài viết Chính sách vào

2. Chọn Liên kết Menu -> Đặt tên liên kết là tiêu đề trang chính sách

3. Chọn Liên kết đến Trang và chọn trang chính sách muốn thêm vào Menu -> chọn Thêm để thêm liên kết


4. Chọn Cập nhật menu để lưu lại nội dung vừa thay đổiXóa, ẩn hiển trang Chính sách bán hàng

Để thực hiện xóa trang chính sách, bạn thực hiện:

1. Tại mục Website, chọn Trang nội dung và chọn bài viết cần xóa

2. Chọn Xóa trang ở cuối trang chính sáchNếu không muốn xóa trang chính sách, bạn có thể thực hiện chọn Ẩn (Hủy xuất bản) bài viết trang chính sách trong phần Hiển thị 


Hoặc thực hiện ẩn hàng loạt bài viết chính sách -> chọn Thao tác và chọn Hủy xuất bảnTham khảo một số trang Chính sách bán hàng

Chính sách vận chuyển https://thegioiskinfood.com/pages/chinh-sach-giao-hang

Chính sách đổi trả và hoàn tiền: https://flexoffice.com/pages/chinh-sach-doi-tra-hoan-tien

Chính sách bảo mật https://juno.vn/pages/chinh-sach-bao-mat