Vận chuyển

Điều gì cần lưu ý khi thiết lập phí vận chuyển hoặc cấu hình khu vực vận chuyển ?
Khi thiết lập nhiều mức phí vận chuyển ứng với các khoảng giá trị đơn hàng hoặc khối lượng khác nhau, bạn sẽ rất dễ thiết lập thiếu khoảng giá trị.  Ví dụ,...
Tue, 12 Tháng 3, 2024 tại 10:52 CH
[GHN] Vì sao đơn hàng báo lỗi "Không có quyền thực hiện thao tác" khi tạo vận đơn cho nhà vận chuyển Giao hàng nhanh?
Vấn đề: Khi nhà bán hàng thực hiện tạo vận đơn cho nhà vận chuyển Giao hàng nhanh, đơn hàng báo lỗi Không có quyền thực hiện thao tác Nguyên nhân: Bạn...
Tue, 12 Tháng 3, 2024 tại 10:56 CH
Tại sao đơn hàng vận chuyển bằng VNPost của tôi không được cập nhật trạng thái vận chuyển đơn hàng trên trang quản trị Haravan?
Haravan không cập nhật tình trạng đơn hàng của VNPost có thể do 2 nguyên nhân sau:  1. Nếu chưa cập nhật webhook của Haravan tại trang quản lý tài khoản VN...
Tue, 12 Tháng 3, 2024 tại 10:59 CH
Có đồng bộ được cước vận chuyển từ các nhà vận chuyển qua mục cấu hình vận chuyển hay không ?
Cước vận chuyển và phí vận chuyển là hai khoản phí khác nhau nên cước vận chuyển sẽ không được đồng bộ hay được thiết lập trong cấu hình vận chuyển Phí vận...
Tue, 12 Tháng 3, 2024 tại 11:01 CH
Làm sao để thiết lập phí vận chuyển miễn phí ?
Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển miến phí dựa trên giá trị đơn hàng và khối lượng đơn hàng Bạn truy cập vào đây để xem hướng dẫn chi tiết. ...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:09 SA
Làm sao để thiết phí vận chuyển theo khối lượng ?
Bạn thực hiện như sau: Từ Trang quản trị Haravan ➨ Cấu hình ➨ Vận chuyển. Bạn chọn khu vực vận chuyển cần cấu hình phí vận chuyển. Chọn Thêm phí vận chu...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:15 SA
Có thể cấu hình nhiều loại vận chuyển cho cùng một khu vực được không ?
Hiện hệ thống Haravan hỗ trợ bạn tạo nhiều khu vực vận chuyển khác nhau. Trong mỗi khu vực vận chuyển, Nhà bán hàng có thể cấu hình nhiều phí vận chuyển khá...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:27 SA
Nếu một đơn hàng phù hợp với nhiều cấu hình vận chuyển thì hệ thống sẽ ưu tiên phí vận chuyển nào ?
Trong trường hợp đơn hàng phù hợp với nhiều phí vận chuyển khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị các phí phù hợp với để người mua lựa chọn Bạn vui lòng x...
Tue, 12 Tháng 3, 2024 tại 11:03 CH
Thiết lập phí vận chuyển cho từng phường/xã được không ?
Hiện Haravan không hỗ trợ phí vận chuyển cho phường/xã mà chỉ hỗ trợ phí vận chuyển quận/huyện hoặc tỉnh thành. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Thiết lập phí...
Tue, 12 Tháng 3, 2024 tại 11:03 CH
Làm sao để ẩn các quận không giao hàng ra ngoài website ?
1. Bạn thực hiện check ẩn/ hiện các quận trong mục cấu hình vận chuyển trong Cấu hình -> Vận chuyển. 2. Chọn khu vực muốn thiết lập phí vận chuyển ->...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:39 SA

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay