Vận chuyển

Điều gì cần lưu ý khi thiết lập phí vận chuyển hoặc cấu hình khu vực vận chuyển ?
Bạn nên thiết lập phí vận chuyển cho trang web nhằm minh bạch khoản phí dịch vụ với khách hàng.  Xem thêm hướng dẫn thiết lập phí vận chuyển tại đây Nế...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:07 SA
Làm sao để thiết lập phí vận chuyển miễn phí ?
Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển miến phí dựa trên giá trị đơn hàng và khối lượng đơn hàng Bạn truy cập vào đây để xem hướng dẫn chi tiết. ...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:09 SA
Làm sao để thiết phí vận chuyển theo khối lượng ?
Bạn thực hiện như sau: Từ Trang quản trị Haravan ➨ Cấu hình ➨ Vận chuyển. Bạn chọn khu vực vận chuyển cần cấu hình phí vận chuyển. Chọn Thêm phí vận chu...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:15 SA
Có thể cấu hình nhiều loại vận chuyển cho cùng một khu vực được không ?
Hiện hệ thống Haravan hỗ trợ bạn tạo nhiều khu vực vận chuyển khác nhau. Trong mỗi khu vực vận chuyển, Nhà bán hàng có thể cấu hình nhiều phí vận chuyển khá...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:27 SA
Nếu một đơn hàng phù hợp với nhiều cấu hình vận chuyển thì hệ thống sẽ ưu tiên phí vận chuyển nào ?
Trong trường hợp đơn hàng phù hợp với nhiều cấu hình vận chuyển khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị cấu hình vận chuyển các phí vận chuyển. Và khách hàng sẽ đượ...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:29 SA
Có đồng bộ được cước vận chuyển từ các nhà vận chuyển qua mục cấu hình vận chuyển hay không ?
Phí vận chuyển là khoản phí dịch vụ mà nhà bán hàng thu của khách hàng khi mua sắm tại website. Có trường hợp phí vận chuyển bằng 0, tùy theo điều kiện m...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:33 SA
Thiết lập phí vận chuyển cho từng phường/xã được không ?
Hiện Haravan không hỗ trợ phí vận chuyển cho phường/xã mà chỉ hỗ trợ phí vận chuyển quận/huyện hoặc tỉnh thành. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Thiết lập phí...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:38 SA
Làm sao để ẩn các quận không giao hàng ra ngoài website ?
1. Bạn thực hiện check ẩn/ hiện các quận trong mục cấu hình vận chuyển trong Cấu hình -> Vận chuyển. 2. Chọn khu vực muốn thiết lập phí vận chuyển ->...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:39 SA
Làm sao thêm thông tin nhân viên xử lý đơn hàng vào mẫu in vận đơn ?
Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ lưu thông tin nhân viên xử lý đơn hàng trên mẫu in vận đơn theo tài khoản quản trị được. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Hướng dẫn ...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 11:50 SA
Có thể kết nối với nhà vận chuyển khác trong Cấu hình vận chuyển không ?
Hệ thống haravan chỉ hỗ trợ kết nối với các nhà vận chuyển được kết nối thông qua mục Cấu hình Vận chuyển trong Trang quản trị Haravan. Nếu bạn muốn kết...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 12:05 CH

Cùng danh mục