Vận chuyển

Điều gì cần lưu ý khi thiết lập phí vận chuyển hoặc cấu hình khu vực vận chuyển ?
Bạn nên thiết lập phí vận chuyển cho trang web nhằm minh bạch khoản phí dịch vụ với khách hàng.  Xem thêm hướng dẫn thiết lập phí vận chuyển tại đây Nế...
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 9:37 SA
Làm sao để thiết lập phí vận chuyển miễn phí ?
Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển cho từng khu vực dựa theo trị giá đơn hàng hoặc tổng khối lượng sản phẩm trong đơn hàng.  Bạn truy cập vào đây để xe...
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 9:49 SA
Làm sao để thiết phí vận chuyển theo khối lượng ?
Bạn thực hiện như sau: Từ Trang quản trị Haravan ➨ Cấu hình ➨ Vận chuyển. Bạn chọn khu vực vận chuyển cần cấu hình phí vận chuyển. Chọn Thêm phí vận chu...
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 10:01 SA
Có thể cấu hình nhiều loại vận chuyển cho cùng một khu vực được không ?
Hiện hệ thống Haravan hỗ trợ bạn tạo nhiều khu vực vận chuyển khác nhau. Trong mỗi khu vực vận chuyển, Nhà bán hàng có thể cấu hình nhiều phí vận chuyển khá...
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 10:05 SA
Nếu một đơn hàng phù hợp với nhiều cấu hình vận chuyển thì hệ thống sẽ ưu tiên phí vận chuyển nào ?
Trong trường hợp đơn hàng phù hợp với nhiều cấu hình vận chuyển khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị cấu hình vận chuyển các phí vận chuyển. Và khách hàng sẽ đượ...
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 10:15 SA
Có đồng bộ được cước vận chuyển từ các nhà vận chuyển qua mục cấu hình vận chuyển hay không ?
Hiện Haravan không hỗ trợ yêu cầu này. Phí vận chuyển là khoản phí dịch vụ mà bạn thu của khách hàng khi mua sắm tại website. Có trường hợp phí vận chuy...
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 10:30 SA
Thiết lập phí vận chuyển cho từng phường/xã được không ?
Hiện Haravan không hỗ trợ phí vận chuyển cho phường/xã mà chỉ hỗ trợ phí vận chuyển quận/huyện hoặc tỉnh thành.
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 10:49 SA
Làm sao để ẩn các quận không giao hàng ra ngoài website ?
Bạn có thể check ẩn/ hiện các quận trong mục cấu hình vận chuyển trong Trang quản trị.  Tuy nhiên, trên trang Checkout vẫn hiển thị đầy đủ các quận. Đối...
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 10:54 SA
Làm sao thêm thông tin nhân viên xử lý đơn hàng vào mẫu in vận đơn ?
Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ lưu thông tin nhân viên xử lý đơn hàng trên mẫu in vận đơn theo tài khoản quản trị được.
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 10:58 SA
Có thể kết nối với nhà vận chuyển khác trong Cấu hình vận chuyển không ?
Hệ thống haravan chỉ hỗ trợ kết nối với các nhà vận chuyển được kết nối thông qua mục cấu hình Vận chuyển trong Trang quản trị Haravan. Nếu bạn muốn kết...
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 11:02 SA

Cùng danh mục

Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google