Hầu hết các giao diện tại Haravan đều hỗ trợ các icon social, mỗi giao diện hỗ trợ một số loại khác nhau.


Bạn thực hiện như sau:

1. Bạn vao Website ➨ Giao diện ➨ Thiết lập theme

2. Bạn vào mục Thiết lập tổng quát

3. Bạn dò theo thứ tự ấn định tương ứng với icon social, thực hiện thêm.

Lưu ý: Với mỗi giao diện khác nhau, thao tác này cũng có sự khác biệt.

4. Chọn Lưu để xác nhận và hoàn tất.


Nếu trong thiết lập giao diện bạn chưa có sẵn cấu hình icon social, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: