Việc đồng bộ thông tin sản phẩm (tồn kho, giá) lên Sàn là quá trình hệ thống Haravan gửi yêu cầu tới hệ thống của Sàn để cập nhật thông tin (do sàn quản lý và vận hành), đây là cơ chế kỹ thuật chung để đồng bộ dữ liệu giữa 2 hệ thống.

Nội dung


Một số hạn chế

 • Đôi khi yêu cầu do phía Haravan gửi đi không được xử lý do nhiều lý do khách quan như cao điểm sale sàn quá tải, hệ thống mạng có vấn đề...

 • Yêu cầu cập nhật bị chậm trễ, thông thường mỗi yêu cầu cập nhật sẽ được xử lý cho vài giây nhưng trong một số thời điểm việc đồng bộ có thể kéo dài vài phút hoặc hơn.

 • Thông tin đơn hàng mới trên sàn gửi về Haravan bị chậm do lượng đơn của sàn quá lớn trong các đợt cao điểm sale


Các rủi ro gặp phải

 • Vấn đề 1: Yêu cầu đồng bộ không được xử lý dẫn đến đồng bộ tồn kho thất bại: Đã được giải quyết do Haravan có cơ chế gửi lại yêu cầu cập nhật đến sàn cho đến khi nhận được phản hồi thành công
 • Vấn đề 2: Việc gửi thông tin về đơn hàng mới của sàn về Haravan bị chậm trễ, trong thời điểm đó Haravan đồng bộ tồn kho lên sàn nhưng chưa nhận được thông tin đơn hàng mới (do cơ chế đồng bộ liên tục) dẫn đến thông tin đồng bộ được gửi lên lỗi thời dẫn đến bán vượt tồn kho thực tế. Vấn đề này xảy ra nhiều vào các đợt sale lớn và chương trình Flashsale.


Phương án giải quyết

Bằng cách sử dụng kết hợp các chế độ tồn kho định kì và mức tồn kho ngưỡng (*), nhà bán có thể tránh được những rủi ro được nêu ở trên

(*) Tồn kho ngưỡng là tính năng giúp nhà bán hạn chế tình trạng thiếu hàng giao cho người mua do tồn kho thực tế bị lệch số lượng nhỏ (bán trùng, sản phẩm hư hỏng).
Cơ chế: Nếu Tồn kho khả dụng của sản phẩm nhân với Tỉ lệ đồng bộ tồn lớn hơn hoặc bằng Tồn kho ngưỡng thì sẽ cập nhật sản phẩm trên sàn hết hàng (tồn về 0)
Ví dụ: Cài ngưỡng là 5, tồn kho khả dụng của sản phẩm A đang là 10, cài tỉ lệ đồng bộ lên sàn là 50%. Nghĩa là tồn kho cập nhật lên sàn của sản phẩm A lúc này là 5 bằng với ngưỡng tồn kho). Trường hợp này hệ thống sẽ cập nhật số tồn của sản phẩm trên sàn về 0
Mặc định tồn kho ngưỡng sẽ là 0 (cho phép bán toàn bộ sản phẩm trong kho).


Haravan khuyến khích khách hàng cài đặt đồng bộ theo ưu tiên dưới đây:

Phương án ưu tiên: Sử dụng đồng bộ định kỳ

 • Tùy chọn đồng bộ định kỳ theo khung giờ: Mỗi ngày đồng bộ một lần vào khung giờ thấp điểm nhất để tránh tình trạng cập nhật tồn kho bị sai (gợi ý: 4:00 sáng)

 • Do không đồng bộ liên tục nên nếu sản phẩm bị bán hết ở kênh bán hàng khác mà chưa đến phiên đồng bộ tồn kho mới, sẽ xảy ra rủi ro sàn bán vượt tồn thực tế. Hãy bật tính năng "Đồng bộ số tồn lên kênh bán ngay khi đạt ngưỡng tồn kho", tính năng này sẽ ngay lập tức cập nhật tồn kho của sản phẩm khi đạt ngưỡng đã cài mà không đợi đến phiên đồng bộ.


Phương án tiêu chuẩn: Sử dụng đồng bộ theo phiên (khuyên dùng) 

 • Tính năng này hiện chỉ mới có áp dụng cho kênh Shopee

 • Tùy chọn này sẽ thực hiện đồng bộ tồn kho theo mỗi phiên thời gian được cài đặt (15 phút/ 1 giờ/4 giờ), cách đồng bộ này sẽ hạn chế tình trạng cập nhật sai tồn kho do đơn hàng phát sinh nhanh và liên tục

 • Do không đồng bộ liên tục nên nếu sản phẩm bị bán hết ở kênh bán hàng khác mà chưa đến phiên đồng bộ tồn kho mới, sẽ xảy ra rủi ro sàn bán vượt tồn thực tế. Hãy bật tính năng "Đồng bộ số tồn lên kênh bán ngay khi đạt ngưỡng tồn kho", tính năng này sẽ ngay lập tức cập nhật tồn kho của sản phẩm khi đạt ngưỡng đã cài mà không đợi đến phiên đồng bộ.


Phương ảnh hạn chế: Sử dụng đồng bộ liên tục

 • Lựa chọn đồng bộ tồn kho liên tục lên sàn chỉ phù hợp cho các khách hàng có số lượng sản phẩm ít và có tốc độ bán hàng (tốc độ ra đơn) thấp hơn 10 phút/đơn mới (kể cả các đợt cao điểm)

 • Do độ trễ đồng bộ đã đề cập ở trên nên việc bật đồng bộ liên tục sẽ khiến cho việc đồng bộ sai tồn kho có thể xảy ra liên tục trong những thời điểm phát sinh đơn hàng lớn.