TABLE OF CONTENTS

1. Các khái niệm cần biết

Trong Haravan, Nhà bán hàng cần phân biệt ba khái niệm sau:

 • Thuộc tính: Thể hiện một đặc tính riêng biệt mà Nhà bán hàng muốn phân rõ giữa các phiên bản sản phẩm.
 • Giá trị thuộc tính: Tương ứng với mỗi Thuộc tính sẽ có một hay nhiều giá trị thuộc tính khác nhau.
 • Biến thể: Phiên bản hay còn gọi là biến thể sản phẩm thể hiện số lượng tối đa các lựa chọn của sản phẩm đó.

Với một sản phẩm bạn có thể thêm nhiều thuộc tính và từ sự kết hợp của các thuộc tính đó tạo ra nhiều biến thể cho sản phẩm của bạn.


VD: Giả sử bạn bán một chiếc áo thun có 2 thuộc tính là Kích thướcMàu sắc. Ở phần kích thước bạn có 3 giá trị: Lớn (L), Vừa (M)Nhỏ (S). Ở phần màu sắc bạn có 2 giá trị: Đen  Đỏ. Hệ thống sẽ tự tạo ra các biến thể như sau.Bạn có thể biết được sản phẩm có bao nhiêu phiên bản ở phần số lượng biến thể của sản phẩm tại tại trang Danh sách sản phẩm.
2. Cách thêm biến thể khi tạo sản phẩm


Bạn có thể tạo không giới hạn số lượng phiên bản cho từng sản phẩm. Tuy nhiên mỗi sản phẩm chỉ được chứa tối đa 3 thuộc tính. Mỗi loại thuộc tính có thể sử dụng cho các sản phẩm khác nhau. VD: Đối với sản phẩm Áo, bạn có thể chọn các thuộc tính Kích thước, Màu sắc, Kiểu dáng. Đối với sản phẩm Bàn học, bạn có thể chọn Vật liệu, Tính năng, Độ tuổi.


Các bước thực hiện


Bước 1:

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 2:

Từ trang Sản phẩm, bấm vào nút thêm sản phẩm.Bước 3: 

Ở phần biến thể, chọn vào ô Sản phẩm có nhiều biến thểBước 4:

Ở phần chọn loại thuộc tính, bạn có thể thêm hoặc chọn những loại thuộc tính đã có sẵn.

Nếu muốn thêm thuộc tính khác, thì nhấp vào Thêm thuộc tính khác. và làm tương tự như thuộc tính ban đầu. Bước 5:

Ở phần Nhãn, bạn có thể tạo các thuộc tính mới cho sản phẩm bằng cách nhập tên gọi cho thuộc tính và bấm Enter hoặc Tab.


Bước 6:

Chọn Chỉnh sửa biến thể.


Bước 7:

Điều chỉnh SKU, Barcode, Giá bán cho từng phiên bản -> Cập nhật Bước 8 Chọn Lưu để lưu những thông tin vừa tạo.


3. Cách thêm phiên bản cho sản phẩm đã tạo


Nếu bạn đã tạo sản phẩm, bạn có thể cập nhật thêm nhiều phiên bản cho sản phẩm đó.


Các bước thực hiện


Bước 1:

Đăng nhập vào Haravanchọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩmBước 2:

Từ trang Sản phẩm, bấm vào Tên sản phẩm bạn muốn thêm phiên bản.Bước 3: 

Trong phần Biến thể, bấm Thêm biến thể mới.Bước 4:

Điền đầy đủ Thông tin-> Bấm Tạo biến thể


Bước 5 

Chọn Cập nhật để lưu lại thông tin biến thể mới tạo


4. Sắp xếp thứ tự hiển thị các thuộc tính

Khi Khách mua hàng xem sản phẩm của Nhà bán hàng, họ sẽ thấy các thuộc tính phiên bản theo thứ tự cụ thể. Nhà bán hàng có thể thay đổi thứ tự hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

 1. Trong trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm muốn thay đổi thứ tự hiển thị các biến thể.

 3. Kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản. Chọn Sắp xếp.

5. Nhân bản biến thể

Việc này giúp Nhà bán hàng tiết kiệm thời gian khi muốn tạo thêm nhiều phiên bản có đặc điểm tương tự nhau và của cùng một sản phẩm.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trong trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm muốn sao chép nhanh các biến thể.

 3. Kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản. Chọn vào 1 phiên bản muốn sao chép.
  Ví dụ tại dòng phiên bản: 
  Kích thước M - màu sắc Tím - Chất liệu Cotton. Nhà bán hàng muốn sao chép ra 1 phiên bản mới giữ lại các thuộc tính màu sắc và chất liệu, chỉ thay đổi kích thước.

 4. Nhấp vào Nhiều hành động -> ...sao chép kích thước.

 5. Điền kích thước cho phiên bản mới.

 6. Nhấn Cập nhật để lưu lại.


6. Thay đổi thông tin cho biến thể

Sau khi tạo sản phẩm, thêm thuộc tính và tạo thành các phiên bản sản phẩm khác nhau, một điều Nhà bán hàng cần quan tâm đến là các thông tin cho sản phẩm đó.

Có hai cách Nhà bán hàng có thể sử dụng để thay đổi thông tin sản phẩm:

Cách 1: Nhà bán hàng có thể thay đổi từng biến thể. Bạn chọn Biến thể cần điều chỉnh. Tại đây, Nhà bán hàng có thể thay đổi các thông tin:

 • Giá trị thuộc tính

 • SKU, Barcode

 • Giá

 • Khối lượng

 

 

Cách 2: Thay đổi nhiều biến thể 

 • Thưc hiện chọn hàng loạt các biến thể cần chỉnh sửa

 • Trong hộp Chỉnh sửa biến thể, Nhà bán hàng thay đổi các thông tin cần thiết:

 • Giá trị thuộc tính

 • Giá

 • Giá so sánh

 • Khối lượng

 • SKU

 • Barcode

 • Đổi hình ảnh

 • Không/Đồng ý cho khách hàng đặt hàng khi đã hết hàng

 • Xóa biến thể

3. Chọn Lưu.