Quy trình xử lý đơn hàng cơ bản:

Xác thực → Giao hàng → Xác nhận thanh toán.

Quy trình xử lý đơn hàng nâng cao: :Phù hợp với khách hàng có nhiều chi nhánh ở nhiều vùng miền. Khi có đơn hàng, bạn có thể phân công đơn cho chi nhánh gần với địa chỉ giao hàng để xử lý

Phân công → Xác thực → Chọn kho xuất hàng→ Xác nhận có hàng → Xuất kho → Giao hàng → Xác nhận thanh toán → Hoàn tất.

Lưu ý: Quy trình trên là đối với đơn hàng có phương thức thanh toán COD, còn đối với phương thức thanh toán khác như Chuyển khoản ngân hàng hay qua cổng thanh toán trực tuyến thì phải Xác nhận thanh toán trước (kiểm tra người mua trả tiền rồi) mới Giao hàng.