Mô tả vấn đề:

Hiện đang có nhiều đơn không đồng bộ đúng trạng thái với Viettel Post. Ví dụ ở Viettel Post có 13 nhưng ở Haravan tận 44 đơn


Nguyên nhân:

Đơn hàng từ ViettelPost đang không ở mục đi lấy hàng mà đang ở mục đang giao hàng và như đơn hàng của mô tả trên thì phía ViettelPost chưa cập nhật về cho Haravan. Việc cập nhật trạng thái sẽ phụ thuộc phía ViettelPost xử lý rồi mới trả trạng thái về cho Haravan. 


Cách giải quyết:

Vui lòng đợi Viettel Post xử và Haravan sẽ tự động đồng bộ về khi hoàn tất.