Bạn thực hiện như sau:

1. Bạn vào Website ➨ Giao diện ➨ Thiết lập theme


2. Bạn vào Thiết lập tổng quát và chọn mục Kiểu chữ, chọn font muốn thay đổi


3. Chọn Lưu để xác nhận và hoàn tất.


Lưu ý

  • Thao tác có thể khác đôi chút tùy thuộc vào từng giao diện.

  • Mỗi giao diện chỉ hỗ trợ một hoặc một số font chữ nhất định.
    Mỗi font chữ được ấn định một kích thước font cho trang web.


Trong trường hợp bạn muốn thay đổi font chữ không được hỗ trợ cho giao diện, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng của Haravan: