Giá vốn hàng bán là giá trị vốn hàng hoá đã bán tại một thời điểm cụ thể (một thời kỳ hoặc một năm).

Giá vốn hàng bán bao gồm: chi phí mua máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu; chi phí sản xuất hàng hóa; nhân công; quản lý doanh nghiệp; vận chuyển,… Tùy vào hợp đồng với đơn vị cung cấp hay loại hình công ty mà các chi phí cấu thành giá vốn khác nhau.

  • Với các công ty thương mại (nhập sản phẩm sẵn có về bán): giá vốn hàng bán gồm tất cả các chi phí từ lúc mua hàng đến lúc nhập kho (giá nhập hàng từ đơn vị cung cấp, chi phí vận chuyển hàng về kho, các loại thuế, bảo hiểm hàng hóa,…).
  • Với các công ty sản xuất (trực tiếp tạo ra sản phẩm): chi phí cấu thành nên giá vốn sẽ nhiều hơn do có thêm chi phí nguyên liệu đầu vào để sản xuất hàng hóa.

Nội dung


Các phương pháp quản lý giá vốn trên Haravan

Hiện tại Haravan hỗ trợ nhà bán hàng 02 phương pháp để quản lý giá vốn tuỳ vào nhu cầu của mỗi nhà bán.

  • Giá vốn bình quân gia quyền: Đây là phương pháp tính giá vốn phổ biến nhất mà các phần mềm tân tiến ngay nay đang áp dụng. Theo phương pháp này mỗi lần nhập hàng, xuất hàng thì giá vốn sẽ được tính toán lại theo giá trị bình quân. Chỉ có tồn kho nâng cao mới có thể sử dụng được chế độ quản lý bình quân gia quyền.

Tìm hiểu về cách tính giá vốn theo phương pháp bình quân gia quyền↗

  • Giá vốn cố định: Với một số nhà bán không muốn quản lý quá chặt chẽ giá vốn hàng bán trên hệ thống phần mềm để tránh rắc rối và sai sót của nhân viên, Haravan đề xuất sử dụng phương pháp quản lý giá vốn cố định. Với phương pháp này thì giá vốn của sản phẩm sẽ không thay đổi trong suốt quá trình vận hành kinh doanh của cửa hàng. Chế độ tồn kho nâng cao và tồn kho cơ bản đều có thể sử dụng được chế độ quản lý giá vốn cố định. 

Tìm hiểu thêm về giá vốn cố định↗


Cấu hình phương pháp quản lý giá vốn

Hiện tại Haravan hỗ trợ nhà bán hàng 02 phương pháp để quản lý giá vốn tuỳ vào nhu cầu của mỗi nhà bán. Bạn có thể điều chỉnh phương pháp quản lý giá vốn trên hệ thống bất cứ khi nào bạn muốn. Các bước thực hiện như sau:

1. Vào menu Cấu hình -> Cấu hình chung

2. Tại mục Quản lý sản phẩm, kiểm tra xem cửa hàng đang quản lý giá vốn theo phương pháp nào (cố định hay bình quân gia quyền Tồn kho nâng cao)

3. Bạn có thể chuyển chế độ quản lý giá vốn tại đây

Chú ý: Chỉ có chủ shop mới có thể thay đổi phương pháp quản lý giá vốn của cửa hàng

Hướng dẫn điều chỉnh giá vốn sản phẩm thủ công

Lưu ý: 
Ngoài tài khoản chủ sở hữu và tài khoản có Toàn quyền quản trị, tài khoản nhân viên cần được cấp quyền Quản lý sản phẩm (Đọc và ghi) và Quyền xem dữ liệu Đọc giá vốn (Tất cả) để có thể thực hiện điều chỉnh giá vốn sản phẩm


Để thực hiện điều chỉnh giá vốn sản phẩm, bạn thực hiện:

1. Vào Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm -> Chọn Sản phẩm cần điều chỉnh giá vốn

2. Chọn biến thể

3. Ở mục Quản lý tồn kho, chọn Điều chỉnh ở mục Giá vốn

4. Thực hiện điều chỉnh giá vốn mới và chọn Cập nhật. Bạn thực hiện thao tác tương tự với các biến thể còn lại.Hướng dẫn điều chỉnh giá vốn sản phẩm hàng loạt


Lưu ý: 
Ngoài tài khoản chủ sở hữu và tài khoản có Toàn quyền quản trị, tài khoản nhân viên cần được cấp quyền Quản lý sản phẩm (Đọc và ghi) và Quyền xem dữ liệu Đọc giá vốn (Tất cả) để có thể thực hiện điều chỉnh giá vốn sản phẩm


Để thực hiện điều chỉnh giá vốn hàng loạt, bạn thực hiện:

1. Tại mục Sản phẩm, bạn chọn Nhập dữ liệu -> chọn Nhập giá vốn hàng loạt -> chọn Tải xls mẫu 

2. Thực hiện nhập SKU và giá vốn sản phẩm cần chỉnh sửa vào file mẫu -> Lưu lại cập nhật mới

Lưu ý: SKU sản phẩm trên file điều chỉnh giá vốn không được trùng nhau. 


3. Bạn quay lại thao tác ở bước 1 để thực hiện nhập file -> chọn Chọn file để tải file vừa chỉnh sửa lên

4. Chọn Nhập file để hoàn tất. Email thông báo kết quả sẽ được gửi về email bạn đang đăng nhập vào admin