Mô tả vấn đề: 

Đơn hàng đã thanh toán thành công qua Alepay nhưng tại admin Haravan vẫn đang có trạng thái thanh toán chờ xử lý

Cách giải quyết:

Vào tài khoản Alepay của shop đăng kí với bên Alepay kiểm tra xem shop đã khai báo merchant bên Alepay và khai báo đúng link chưa.

Tại mục Cài đặt tài khoản >> Thông báo >> URL thông báo giao dịch >> Nhập link "https://pay.haravan.com/payment/alepay"

Nếu đã khai báo đúng link trên bên tài khoản Alepay mà trạng thái thanh toán vẫn sai bạn vui lòng liên hệ với Haravan để được hỗ trợ.