Trên vận đơn khi in từ Haravan sẽ có đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc đóng gói và Shipper nhận hàng như: mã đơn hàng, mã vận đơn, Barcode để shipper quét khi nhận hàng, sản phẩm và số lượng cần đóng gói. Tuy nhiên, nếu nhà bán hàng muốn thực hiện chỉnh sửa thêm trường thông tin vào mẫu in vận đơn thì hãy thực hiện theo hướng dẫn bên dưới.

MỤC LỤC


Chỉnh sửa mẫu in vận đơn 

Khi tạo website thương mại điện tử trên Haravan, hệ thống đã mặc định biểu mẫu in vận đơn cho Nhà bán hàng. Nhà bán hàng có thể thay đổi linh hoạt theo ý muốn thông qua việc cấu hình lại.

Nhà bán hàng thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong Trang quản trị -> Cấu hình -> Thông báo.

  2. Nhà bán hàng kéo xuống tìm mục Nội dung in vận đơn.

  3. Nhà bán hàng nhấp chọn In vận đơn.

  1. Nhà bán hàng chọn nút Sửa

    Lưu ý: Nhà bán hàng có thể sao chép đoạn mã ra word hoặc notepad để dễ nhìn và thuận tiện chỉnh sửa.

  2. Trong trường hợp nhà bán hàng muốn sử dụng mẫu in gợi ý thì nhấn chọn vào mục Sử dụng mẫu in gợi ý và chọn một trong hai khổ in gợi ý. Bấm Chọn để thực hiện chỉnh sửa trên khổ in đã chọn.


Lưu ý: Tất cả các thông tin đã cấu hình trong mẫu in trước đây sẽ bị mất đi khi nhà bán hàng chọn mẫu in khác

  1. Khi đã vừa ý, Nhà bán hàng nhấp chọn Lưu để hoàn tất việc cấu hình.


Tạo mẫu in vận đơn mới

Nhà bán hàng thực hiện theo các bước sau:

1. Trong Trang quản trị -> Cấu hình -> Thông báo.

2. Nhà bán hàng kéo xuống tìm mục Nội dung in vận đơn.

3. Nhà bán hàng nhấp chọn In đơn hàng.

4. Tại ô mẫu in, chọn Thêm mẫu in mới

5. Tại trang giao diện thêm mẫu in mới, bạn có thể chọn Mẫu in thường (A4/A5)Mẫu in nhiệt (K80)

Hình 5.1: Mẫu in thường 

Hình 5.2: Mẫu in nhiệt 


6. Nhấn chọn nút Chọn để chuyển qua giao diện thiết lập mẫu in. Nếu bạn muốn chọn lại mẫu in khác, bạn chọn Sử dụng mẫu in gợi ý

7. Bạn thực hiện chỉnh sửa mẫu in và chọn Tạo để hoàn tất việc tạo mẫu in mới