Haravan đã cải tiến giao diện trang thiết lập Khuyến mãi nhằm giúp các nhà bán hàng thao tác tạo các chương trình khuyến mãi, mã khuyến mãi được dễ dàng hơn. Ngoài ra, Haravan cũng cập nhật thêm một số điều kiện khuyến mãi mới để các nhà bán hàng có thể thiết lập các hình thức khuyến mãi đa dạng hơn.

MỤC LỤC


Thay đổi về giao diện sử dụng

Giao diện tạo khuyến mãi được thay đổi để nhà bán hàng dễ dàng thao tác thiết lập các thông tin khuyến mãi hơn

Bổ sung thêm bảng tóm tắt thông tin chương trình khuyến mãi/ mã khuyến mãi vừa tạo để nhà bán hàng dễ dàng kiểm tra.


Một số thay đổi khi tạo mã khuyến mãi


Giao diện cũ

Giao diện mới

Khuyến mãi miễn phí vận chuyển: Nhà bán hàng chỉ thiết lập mức tiền giảm cho phí vận chuyển

Khuyến mãi Giảm giá vận chuyển: Với bản cập nhật mới, nhà bán hàng có thể thiết lập giảm giá vận chuyển theo số tiền hoặc theo % (có thể giới hạn tối đa mức giảm)

Chưa tách biệt loại hình giảm giá trên tổng giá trị đơn hàng và theo từng sản phẩm đạt điều kiện trong đơn 

Tách biệt rõ giảm giá trên tổng giá trị đơn hàng và theo từng sản phẩm đạt điều kiện trong đơn 

Chỉ thiết lập mã khuyến mãi cho một nhóm sản phẩm/sản phẩm/biến thể

Thiết lập giảm giá cho nhiều nhóm sản phẩm/sản phẩm/biến thể.

Chỉ thiết lập mã khuyến mãi cho một nhóm khách hàng/khách hàng 


Thiết lập mã khuyến mãi cho nhiều nhóm khách hàng/khách hàng

Chỉ giới hạn mỗi khách dùng mã khuyến mãi được một lần

Giới hạn mỗi khách dùng mã khuyến mãi nhiều hơn một lần 


Tìm hiểu về cách thiết lập Mã khuyến mãi↗ 

Tìm hiểu về cách thiết lập Chương trình khuyến mãi↗