Việc thêm icon Giá sốc, Khuyến mãi, New.. cho sản phẩm sẽ phụ thuộc vào giao diện mà website bạn đang sử dụng. 


Một số giao diện cho phép hiển thị những thông tin trên và một số giao diện không cho phép hiển thị.


Để được hướng dẫn chi tiết, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: