Chức năng Multipass được sử dụng trong trường hợp bạn có một website, một phần mềm kinh doanh khác không phải là Haravan có chứa dữ liệu khách hàng đã đăng ký tài khoản. Và nay bạn muốn khách hàng của mình có thể login vào thẳng website Haravan, không cần đăng ký tài khoản mới. 


Như vậy, trong trường hợp bạn chỉ sử dụng 1 website của Haravan thì bạn chưa cần dùng đến Multipass.

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn Multipass