Vấn đề: Thời gian trên file xuất đơn hàng bị lệch so với thời gian trên hệ thống

Ví dụ: Đơn hàng trên hệ thống được tạo lúc 19/01/2024 02:24 chiều

Trên file lại thấy ngày đặt hàng lại vào lúc 07:24

Nguyên nhân: Haravan đang theo múi giờ GT7 nên thời gian trên file sẽ lệch 7h so với hệ thống

Giải pháp: Bạn có thể dùng công thức excel để tạo thành cột thời gian đúng trên file đơn hàng. Cách thực hiện như sau:

1. Trên file excel, bạn nhấp chuột trái vào cột Ngày đặt hàngchọn Insert để chèn một cột mới bên cạnh

2. Tại cột thông tin đó bạn nhập công thức sau "= [số Ô thời gian đặt hàng của đơn hàng] + time (7,0,0)"

Ví dụ thời gian đặt hàng của đơn #CSHRV108406FF là cột R dòng 2, bạn nhập =R2+time(7,0,0) và enter để nhập công thức

3. Sau đó, bạn nhấp vào ô công thức, rê trỏ chuột vào góc phải của ô công thức mới nhập -> nhấp chuột hai lần để công thức được áp dụng cho các dòng còn lạiKết quả: Thời gian thật đã được cập nhật trùng khớp với thời gian trên hệ thống

Thời gian trên file 

Thời gian trên hệ thống

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Xuất danh sách đơn hàng