Sau khi thực hiện kết nối Lazada, Nhà bán hàng cần thực hiện liên kết thông tin sản phẩm giữa Haravan và Lazada. Việc liên kết này giúp dữ liệu đơn hàng và tồn kho được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 

Nội dung


Chuẩn bị trước khi đồng bộ 

 • Haravan không hỗ trợ tạo mới sản phẩm trên Lazada nên nhà bán hàng cần đảm bảo sản phẩm đã có ở cả hai hệ thống Haravan và Lazada.
 • Sản phẩm phải có Seller SKU Lazada khớp với Barcode Haravan.

 • Nếu sản phẩm có nhiều biến thể khác nhau thì barcode của biến thể sản phẩm Haravan phải trùng với SKU Seller biến thể bên sàn. Đặc biệt lưu ý barcode của các biến thể không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.Thiết lập thông tin đồng bộ

Giá, số lượng: Nếu bỏ chọn thì thông tin đó sẽ không được đồng bộ từ Haravan qua Lazada nếu có cập nhật trên sản phẩm ở Haravan

 • Giá

 • Số lượng


Thực hiện liên kết sản phẩm hàng loạt giữa Haravan và Lazada

1. Tại trang quản trị, bạn chọn Sản phẩm -> chọn sản phẩm để thực hiện việc liên kết
Mẹo: Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hay bộ lọc để tối ưu việc lựa chọn. Xem chi tiết hơn tại đây.

2. Chọn Thao tác -> chọn Đăng lên kênh bán hàng 

3. Chọn tên gian hàng Lazada bạn muốn liên kết sản phẩm (trong trường hợp bạn đã kết nối đa gian hàng) bên dưới kênh Lazada.vn -> chọn Hoàn tất


Kiểm tra kết quả liên kết  

Để kiểm tra được việc liên kết sản phẩm có thành công, phát sinh lỗi gì, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

1. Tại kênh bán hàng Lazada, bạn chọn Sản phẩm

Lưu ý: 
Nếu nhà bán không tìm thấy sản phẩm mình vừa liên kết trong danh sách kết quả đồng bộ (tab Tất cả sản phẩm), vui lòng đợi vài phút và tải lại trang để kết quả liên kết giữa hai hệ thống được cập nhật 

2. Tất cả kết quả đồng bộ sẽ hiển thị trong Tab Tất cả sản phẩm

 • Tab Đồng bộ thành công: Hiển thị các sản phẩm/biến thể được liên kết thành công và đồng bộ thành công

 • Tab Lỗi đồng bộ: Hiển thị các sản phẩm/biến thể đồng bộ thông tin giá, số lượng thất bại

 • Tab Liên kết lỗi: Hiển thị các sản phẩm/biến thể liên kết giữa Haravan và Lazada thất bại

3. Để xem cụ thể lỗi của các sản phẩm/biến thể có trạng thái liên kết thất bại, bạn chọn tab Liên kết lỗi hoặc Đồng bộ lỗi -> chọn vào mũi tên bên cạnh sản phẩm/biến thể -> trỏ chuột vào trạng thái liên kết thất bại để hiển thị lỗi liên kết 

Ví dụ: Sản phẩm Mặt dây chuyền bạc mạ vàng 14k rose gold chữ O đeo charm có 2 biến thể là Hồng và Vàng. Trạng thái liên kết thất bại do sản phẩm có biến thể liên kết thất bại


Biến thể liên kết thất bại sẽ hiển thị bên tab Liên kết lỗi và Biến thể liên kết thành công sẽ hiển thị ở tab Đồng bộ thành công 


Xử lý lỗi và liên kết lại sản phẩm

Lỗi phổ biến nhất nhà bán hàng thường gặp phải là lỗi “<tên biến thể>/default tittle không có barcode” và lỗi Biến thể có barcode không tồn tại trên hệ thống Lazada

Nguyên nhân là do:

1. Sản phẩm chưa cập nhật barcode trên Haravan

Giải pháp:

 • Cập nhật barcode sản phẩm trên Haravan trùng với SKU Seller

 • Sau khi đã cập nhật thành công, bạn vào mục lỗi liên kết sản phẩm trong mục Sản phẩm kênh Lazada -> chọn biểu tượng Đồng bộ lại để liên kết lại

 • Đợi vài phút để hệ thống cập nhật lại kết quả liên kết 

2. Barcode sản phẩm trên Haravan và SKU Seller trên Lazada chưa trùng khớp với nhau

Giải pháp:

 • Nhà bán hàng chỉnh sửa barcode hoặc SKU Seller sao cho trùng với nhau

 • Sau khi đã cập nhật thành công, bạn vào mục lỗi liên kết sản phẩm trong mục Sản phẩm kênh Lazada -> chọn biểu tượng Đồng bộ lại để liên kết lại

 • Đợi vài phút để hệ thống cập nhật lại kết quả liên kết 


Các nguyên tắc đồng bộ tồn kho sản phẩm

- Hệ thống sẽ lấy tồn kho của kho đã chọn làm kho đồng bộ tồn để cập nhật qua gian hàng Lazada. 

Các sản phẩm phải có quản lý tồn kho.

Chế độ tồn kho sẽ không ảnh hưởng tới cấu hình Kho đồng bộ bạn đã thiết lập. Do đó, bạn không nhất thiết phải bật chế độ tồn kho nâng cao, hệ thống sẽ tự động đồng bộ tồn kho và đơn hàng theo như kho hàng bạn đã thiết lập. 

Với các sản phẩm có tích chọn cho phép đặt hàng khi hết hàng, hệ thống đồng bộ số tồn mặc định là 50.000 qua Lazada

Với sản phẩm không cho phép đặt hàng khi hết hàng: lấy đúng số lượng tồn kho của sản phẩm