Tên miền

Có thể trỏ nhiều tên miền về một website trên Haravan không ?
Haravan CÓ hỗ trợ bạn trỏ nhiều tên miền về cùng một website trên Haravan. Bạn có thể trỏ về với số lượng không giới hạn, tùy thuộc vào ngân sách. Một điều ...
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 11:49 CH
Có thể sử dụng các ký tự nào khi đăng ký một tên miền ?
Có thể sử dụng các ký tự a-z (không hỗ trợ chữ hoa) và 0-9 (trong bất kỳ kết hợp nào) để đăng ký domain. Bạn cũng có thể sử dụng gạch ngang (-). NHỮNG ...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:05 SA
Có bao giờ xảy ra sự trùng tên miền không ? Tên miền đã mua có sợ bị mất không ?
Tên miền là địa chỉ duy nhất trên Internet vì vậy không bao giờ có sự trùng nhau. Tên miền bạn đã mua sẽ không bị mất nếu bạn trả phí duy trì tên miền hàng ...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:05 SA
Mỗi người có quyền đăng ký bao nhiêu tên miền ?
Bạn có thể đăng ký tên miền với số lượng không giới hạn và điều này phụ thuộc vào ngân sách của bạn. NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Thao tác cấu hình tên miền ...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:17 SA
Thay đổi thông tin tên miền có mất phí không ?
Việc thay đổi thông tin tên miền không phải trả phí.  Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và nhà cung cấp khi đăng ký tên miền để chắc chắn...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:19 SA
Có thể thay đổi những thông tin nào của tên miền ?
Bạn có thể thay đổi các thông tin liên hệ của tên miền đăng ký bao gồm:  Đối với tổ chức Địa chỉ liên hệ Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử đối v...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:22 SA
Có thể đổi nhà cung cấp domain khác sau khi đã đăng ký ?
Bạn có thể chuyến sau khi đang ký it nhất 7 ngày và trước thời gian hết hạn. Để chuyển đổi bạn cần làm một số thủ tục theo quy định. Liên hệ nhà cung cấp để...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:31 SA
Có thể hủy bỏ đăng ký tên miền đã thanh toán không ?
Theo quy định Domain Name Service Agreement tất cả các mua bán đều là cuối cùng.  Nếu bạn nhầm lẫn trong khi đăng ký và đăng ký sai tên / đổi ý, muốn đă...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:32 SA
Không nhớ tài khoản/mật khẩu quản trị tên miền. Làm sao để được cấp lại ?
Trong trường hợp bạn mất tài khoản/mật khẩu quản trị nội dung website, quản trị mail… của mình, bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đang quản lý dịch v...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:32 SA
Domain Locking là gì ?
Locking một domain là khóa mọi thay đổi của domain đó, điều này có nghĩa là không cho bất cứ ai thay đổi thông tin domain của bạn (để chuyển quyền sở hữu tê...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:46 SA

Cùng danh mục