Tên miền

Làm thế nào để website của tôi chạy trên tên miền riêng ?
Để website của bạn chạy được tên miền riêng, bạn phải hội đủ các yêu cầu sau: Phải sở hữu được tên miền riêng. Nếu chưa có tên miền riêng,  K...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 6:01 CH
Có thể trỏ nhiều tên miền về một website trên Haravan không ?
Haravan CÓ hỗ trợ bạn trỏ nhiều tên miền về cùng một website trên Haravan. Bạn có thể trỏ về với số lượng không giới hạn, tùy thuộc vào ngân sách. ...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 5:55 CH
Nếu có cùng lúc nhiều tên miền thì làm sao để vào mỗi tên miền chạy độc lập ?
Tại Haravan, bạn có thể cấu hình tên miền theo 2 chế độ: Chuyển hướng tất cả tên miền về một tên miền chính. Các tên miền chạy độc lập. Để &n...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 5:58 CH
Nếu có cùng lúc nhiều tên miền thì làm sao để tất cả chuyển về một tên miền chính ?
Tại Haravan, bạn có thể cấu hình tên miền theo 2 chế độ: Chuyển hướng tất cả tên miền về một tên miền chính. Các tên miền chạy độc lập. Để chuyển hư...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 6:00 CH
Có bao nhiêu loại tên miền ?
Có 2 loại tên miền: tê Tên miền quốc tế là những tên miền có phần đuôi là com, net, org, biz, info. Tên miền quốc gia có phần đuôi là ký hiệu của mỗi ...
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 3:17 CH
Có thể sử dụng các ký tự nào khi đăng ký một tên miền ?
Có thể sử dụng các ký tự a-z (không hỗ trợ chữ hoa) và 0-9 (trong bất kỳ kết hợp nào) để đăng ký domain. Bạn cũng có thể sử dụng gạch ngang (-).
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 2:32 CH
Có bao giờ xảy ra sự trùng tên miền không ? Tên miền đã mua có sợ bị mất không ?
Tên miền là địa chỉ duy nhất trên Internet vì vậy không bao giờ có sự trùng nhau. Tên miền bạn đã mua sẽ không bị mất nếu bạn trả phí duy trì tên miền hàng n...
Thu, 21 Tháng 6, 2018 at 3:03 CH
Mỗi người có quyền đăng ký bao nhiêu tên miền ?
Bạn có thể đăng ký tên miền với số lượng không giới hạn và điều này phụ thuộc vào ngân sách của bạn.
Wed, 18 Tháng 7, 2018 at 9:30 SA
Thay đổi thông tin tên miền có mất phí không ?
Việc thay đổi thông tin tên miền không phải trả phí.  Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và nhà cung cấp khi đăng ký tên miền để chắc chắn r...
Wed, 11 Tháng 7, 2018 at 3:26 CH
Có thể thay đổi những thông tin nào của tên miền ?
Bạn có thể thay đổi các thông tin liên hệ của tên miền đăng ký bao gồm:  Đối với tổ chức Địa chỉ liên hệ Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử đối v...
Wed, 18 Tháng 7, 2018 at 9:31 SA

Cùng danh mục