Mô tả vấn đề:

Khách hàng tạo đơn hàng CP100700VN có tích vào ô "Người nhận trả phí" và phí COD là 112,600.


Khi đẩy đơn sang nhà vận chuyển J&T thì phí COD này bị tách ra làm 2 phí và người mua chỉ trả phí Tổng vận phí là 85,000 còn người bán vẫn phải chịu phí COD LÀ 27,600 trong khi đã tích vào ô Người nhận trả phí rồi. 


Nguyên nhân:

J&T xác nhận khi đơn hàng phát sinh ra phí COD thì người gửi hàng sẽ phải trả phí này, người nhận hàng chỉ trả phí vận chuyển nếu chọn vào ô là "người nhận trả phí". Vấn đề này thuộc chính sách của J&T.