Sàn thương mại điện tử

Haravan hiện có các kênh bán hàng thông dụng nào ? Làm sao để kết nối ?
Haravan hiện có các kênh bán hàng thông dụng: Lazada Tiki Shopee Tiktok Shop Hararetail Để kết nối với kênh bán hàng, bạn vào Trang quản ...
Fri, 4 Tháng 11, 2022 tại 10:57 SA
[Lazada] Tại sao đơn hàng từ Lazada không đồng bộ được về Haravan ?
Đầu tiên, nhà bán hàng cần kiểm tra trong cấu hình kênh Lazada xem quyền truy cập kết nối API còn thời hạn không. Khi hết hạn truy cập, hệ thống sẽ có thông...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 1:05 CH
[Lazada] Khi đồng bộ sản phẩm từ Haravan sang Lazada, hệ thống báo “default tittle không có barcode”.
Quy tắc đồng bộ giữa Haravan và Lazada là bạn phải tạo sản phẩm ở cả Haravan và Lazada với điều kiện mã SKU của sản phẩm trên Lazada = mã Barcode sản phẩm t...
Fri, 4 Tháng 11, 2022 tại 11:01 SA
[Lazada] Ô xử lý đơn hàng trong cấu hình lazada dùng để làm gì ?
Nếu tick chọn thì bạn phải xử lý đơn hàng tại Haravan. Tuy nhiên, trạng thái đơn hàng và trạng thái vận chuyển không được đồng bộ về Lazada. Không tick c...
Fri, 24 Tháng 11, 2023 tại 5:19 CH
Có thể cập nhật thêm các thông tin khác của sản phẩm (như thương hiệu, nhà cung cấp,...) lên kênh thương mại điện tử không ?
Không thể thêm những thông tin khác như thương hiệu, nhà cung cấp, nhóm sản phẩm,.... khi đồng bộ sản phẩm từ Haravan qua sàn thương mại điện tử Hiện tạ...
Fri, 4 Tháng 11, 2022 tại 11:02 SA
[Lazada] Sản phẩm có nhiều biến thể thì phải tạo như thế nào trên Lazada và Haravan ?
Tại Lazada: Bạn tạo mới sản phẩm trên lazada, bạn có thể liên hệ tổng đài lazada nếu cần hỗ trợ tạo sản phẩm. Tại Haravan: Bạn vào Chi tiết sản phẩm tr...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 1:09 CH
[Lazada] Tại sao cập nhật tồn kho sản phẩm trên Haravan nhưng tồn kho trên Lazada không đổi ?
Khi bạn đã đồng bộ tồn kho sản phẩm từ Haravan lên Lazada nhưng tồn kho trên Lazada không đổi thì hiện tại hệ thống đã xảy ra lỗi đồng bộ. Bạn vui lòng ...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 1:10 CH
[Lazada] Tại sao cập nhập giá sản phẩm trên Haravan nhưng Lazada không đổi ?
Vấn đề: Nhà bán hàng cập nhật lại giá sản phẩm ở Haravan nhưng sản phẩm bên Lazada vẫn không cập nhật lại giá Nguyên nhân: Nhà bán hàng chưa chọn đồng bộ t...
Mon, 5 Tháng 9, 2022 tại 11:55 SA
[Lazada] Tại sao đơn hàng trên Lazada đã thay đổi trạng thái vận chuyển nhưng Haravan không đổi ?
Về vấn đề này đầu tiên bạn phải xem lại các trạng thái vận chuyển tương ứng giữa Haravan và Lazada.  Bạn vui lòng tham khảo tại đây phần Đồng bộ đơn hàn...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 tại 10:11 SA
[Tiki] Tại sao đơn hàng từ sàn Tiki lại không có thông tin Email và Số điện thoại của khách mua hàng về Haravan Omnichannel?
Với chính sách bảo mật thông tin khách hàng, sàn thương mại điện tử Tiki.vn sẽ không tiếp tục đồng bộ thông tin Email và Số điện thoại của khách mua hàng ch...
Sat, 6 Tháng 8, 2022 tại 1:17 CH

Cùng danh mục