Khi đơn hàng được tạo ra, nhà bán hàng không thể thực hiện chỉnh sửa  các thông tin như: tên sản phẩm, số lượng, giá tiền, khuyến mãi, phí vận chuyển. Nếu cần điều chỉnh thông tin đơn hàng thì bạn phải tạo mới đơn hoặc hủy và tạo lại đơn.


Một số thao tác chỉnh sửa đơn hàng mà Nhà bán hàng có thể thực hiện:


Cập nhật Ghi chú cho lịch sử đơn hàng     


Lịch sử đơn hàng nằm trong chi tiết đơn hàng, ghi nhận các hoạt động liên quan đến đơn hàng đó: đặt hàng, thanh toán, giao nhà vận chuyển,...


Các lịch sử này được ghi nhận tự động từ các hoạt động thực tế. Trong trường hợp Nhà bán hàng muốn thêm các hoạt động mà không phải do hệ thống tự động ghi nhận, thì việc thêm ghi chú cho lịch sử đơn hàng chính là lựa chọn cho Nhà bán hàng.


Thêm ghi chú cho lịch sử đơn hàng


Việc thêm ghi chú cho đơn hàng được thực hiện bằng cách Nhà bán hàng nhập ghi chú và nhấn Lưu khi hoàn thành.Các ghi chú này do Nhà bán hàng cập nhật thủ công và chỉ hiển thị cho nội bộ nhân viên.


Thêm biểu tượng cảm xúc


Một điều thú vị mà Nhà bán hàng nên biết là Nhà bán hàng có thể thêm các biểu tượng cảm xúc emoji cho ghi chú này.Xóa ghi chú lịch sử đơn hàng


Khi ghi chú cho lịch sử đơn hàng không còn cần thiết, Nhà bán hàng có thể thực hiện xóa đi.


Để thực hiện xóa, Nhà bán hàng nhấn vào dấu "x" của ghi chú cần xóa, sau đó xác nhận lại trong cửa sổ cảnh báo bằng cách nhấn Xóa
Cập nhật Ghi chú đơn hàng     


Cũng giống như khi tạo đơn hàng, Nhà bán hàng có thể thêm ghi chú cho đơn hàng đó. Ghi chú này là ghi chú mà Khách mua hàng chú thích cho Nhà bán hàng, và cần được Nhà bán hàng ghi nhận lại thông tin. 


Để thêm hoặc cập nhật ghi chú cho đơn hàng, Nhà bán hàng nhập ghi chú, sau đó nhấn Cập nhật.Thêm/Xóa Nhãn cho đơn hàng


Nhà bán hàng có thể gán nhãn cho khách hàng theo một trong hai cách:

 • Từng đơn hàng
 • Nhiều đơn hàng

Từng đơn hàng

 1. Chọn nhãn cho khách hàng theo một cách sau:
  • Cách 1: Tạo nhãn mới 
   1. Nhấp chọn vào ô nhãn.
   2. Nhập tên nhãn muốn tạo
   3. Nhấn "Thêm <nội dung nhãn>" để tạo nhãn mới
  • Cách 2: Tìm kiếm nhãn đã có
   1. Nhấp chọn vào ô nhãn
   2. Gõ từ khóa và lựa chọn nhãn từ danh sách nhãn có trước đó.
  • Cách 3: chọn từ Tất cả nhãn
   1. Nhấp chọn vào Tất cả nhãn.
   2. Trong hộp thoại Danh sách nhãn, chọn nhãn từ danh sách đã có trước đó.
   3. Nhấn Áp dụng.
 2. Sau khi chọn được các nhãn, nhấn Lưu.

Trong trường hợp Nhà bán hàng muốn gỡ nhãn đã gán, nhấn chọn vào dấu "x" tại nhãn cần xóa.


Nhiều đơn hàng


Nhà bán hàng hoàn toàn có thể thao tác gán/xóa nhãn cho nhiều đơn hàng cùng lúc, nếu Nhà bán hàng đó có cùng chung thông tin về nhãn.


Thao tác được thực hiện tại trang danh sách đơn hàng.

 1. Tại trang danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn các đơn hàng cần thao tác về nhãn. Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc đơn hàng để truy xuất danh sách phù hợp hơn.
 2. Nhấp vào Chọn thao tác. Chọn Thêm nhãn đơn hàng đã chọn hoăc Xóa nhãn đơn hàng đã chọn.
 3. Nếu Nhà bán hàng chọn Thêm nhãn đơn hàng đã chọn. Nhà bán hàng chọn các nhãn cần thêm, sau đó nhấn Lưu.
 4. Nếu Nhà bán hàng chọn Xóa nhãn đơn hàng đã chọn. Nhà bán hàng chọn các nhãn cần xóa, sau đó nhấn Lưu.