Vấn đề: Khi chèn hình ảnh vào bài blogs hoặc mô tả sản phẩm thì bị báo lỗi là ''Bạn không được phân quyền truy cập trang này"

Nguyên nhân: Do tài khoản của bạn chưa được cấp quyền Quản lý file

Giải pháp: Cần tài khoản chủ cửa hàng hoặc tài khoản toàn quyền admin thêm quyền Quản lý file cho tài khoản nhân viên. 

1. Bạn truy cập vào mục Cấu hình chọn Nhóm vai trò chọn vào nhóm vai trò đang gắn cho tài khoản nhân viên

Ví dụ tài khoản nhân viên Vy đang được gắn vai trò Đăng bài


2. Bạn chọn nhóm vai trò Đăng bài trong danh sách 

3. Tại phần Cấu hình, chọn Đọc và ghi Quản lý file chọn Lưu để hoàn tất

4. Sau khi cập nhật quyền, tài khoản nhân viên phải đăng xuất và đăng nhập lại để cập nhật lại quyền mới.