Ở phần Mô tả sản phẩm, bạn hoàn toàn có thể chèn thêm Video Clip vào.


1. Bạn cần tải video clip của bạn lên các máy chủ chuyên chứa video clip như Youtube  để giảm dung lượng của video.


2. Sau đó ở bộ soạn thảo của phần mô tả sản phẩm, bạn chọn nút insert media, sau đó chèn url hoặc iframe từ youtube vào là được.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.