Logo và favicon có thể thay đổi trong phần Thiết lập theme (tùy theo từng giao diện sẽ có cách thay đổi khác nhau, thông thường là các bước như đã liệt kê. )


Bạn thực hiện như sau:

1. Từ Trang quản trị ➨ Website ➨ Giao diện -> Chọn Thiết lập theme.


2. Kéo xuống mục Thiết lập tổng quát-> Chọn mục Logo và Favicon (đối với một số giao diện, logo và favicon nằm trong mục Header)

3. Tải lên logo hay favicon (chú ý kích thước và tỷ lệ mà giao diện yêu cầu) và chọn Lưu để hoàn tất


Xem thêm bài hướng dẫn Thêm Logo và Favicon tại đây.