• Google Ads cho bạn quyền kiểm soát chi phí quảng cáo của mình.
  • Không có số tiền tối thiểu bạn phải chi (mặc dù Xếp hạng quảng cáo của bạn phải đủ cao để quảng cáo của bạn hiển thị). Thay vào đó, bạn đặt ngân sách hàng ngày trung bình và chọn cách bạn sẽ tiêu tiền của mình.

Chọn chiến lược đặt giá thầu dựa trên mục tiêu của bạn

Mỗi khi ai đó tìm kiếm trên Google, Google Ads sẽ tiến hành một phiên đấu giá để xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm, xếp hạng của quảng cáo trên trang và quảng cáo bất kỳ có hiển thị hay không. Để đặt quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá này, trước tiên bạn phải chọn cách bạn muốn đặt giá thầu. Thử chọn chiến lược đặt giá thầu dựa trên mục tiêu, ví dụ như bạn muốn tập trung vào nhận nhấp chuột, hiển thị hay chuyển đổi.

Click on adTập trung vào các nhấp chuột lên quảng cáo của bạn.

Đây được gọi là giá thầu giá mỗi nhấp chuột hay CPC. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp đặt giá thầu CPC nếu bạn muốn thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang web của mình.
Several adsTập trung vào các hiển thị có thể xem hoặc số lần quảng cáo của bạn hiển thị ở vị trí có thể xem.

Đây được gọi là giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem hay giá thầu vCPM. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng phương pháp đặt giá thầu vCPM nếu muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu của mình. Lưu ý rằng đặt giá thầu vCPM chỉ khả dụng cho chiến dịch trên Mạng hiển thị.
Tập trung vào chuyển đổi hoặc khi mọi người thực hiện hành động cụ thể trên trang web của bạn sau khi nhấp vào một trong những quảng cáo của bạn.

Đây được gọi là giá thầu giá mỗi chuyển đổi hay giá thầu CPA. Chúng tôi khuyến nghị phương pháp đặt giá thầu CPA cho các nhà quảng cáo Google dày dạn quan tâm đến chuyển đổi như mua hàng hoặc đăng ký.

Khái niệm cơ bản về Google Ads
Phiên đấu giá: cách Google quyết định quảng cáo nào sẽ hiển thị và thứ tự của những quảng cáo đó

Đây là những chiến lược đặt giá thầu khác mà bạn có thể đặt. Đọc phần bên dưới để tìm hiểu thêm về chọn chiến lược đặt giá thầu.

Chọn chiến lược đặt giá thầu

Hầu hết mọi người bắt đầu trong Google Ads sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPC cơ bản, nghĩa là họ tích lũy chi phí dựa trên số lượng nhấp chuột họ nhận được trên quảng cáo của mình.

Nếu bạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPC, số tiền bạn bị tính cho mỗi nhấp chuột tùy thuộc một phần vào giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột bạn đặt trong tài khoản của mình, còn được gọi là giá thầu "CPC tối đa". Số tiền này tương ứng với số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình (trừ khi bạn đặt điều chỉnh giá thầu hoặc sử dụng CPC nâng cao). Thực tế, số tiền nhiều nhất bạn sẽ trả là số tiền tối thiểu bắt buộc để giữ vị trí quảng cáo và bất kỳ định dạng quảng cáo nào được hiển thị cùng với quảng cáo của bạn (bao gồm bất kỳ phí dịch vụ hiện hành nào có thể áp dụng cho chiến dịch trên Mạng hiển thị). Do đó, bạn thường sẽ trả ít hơn giá thầu tối đa của mình. Số tiền thực tế mà bạn trả được gọi là CPC thực tế.

Ví dụ:

Giả sử bạn đặt giá thầu CPC tối đa là 1 đô la Mỹ cho quảng cáo của mình. Số tiền nhiều nhất bạn sẽ trả khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn là 1 đô la (trừ khi bạn đang sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động ).