Bạn cần quan tâm


Trạng thái đơn hàng

Trạng thái

Giải thích
Đơn hàng mới
Đơn hàng có trạng thái Không hủy và Không lưu trữ 
Đơn hàng lưu trữ
Đơn đã được nhà bán hàng lưu trữ
Đơn hàng không hủy
Đơn hàng không bị hủy và không lưu trữ
Đơn hàng hủy
Đơn hàng bị hủyTrạng thái giao hàng

Trạng thái giao hàng liên quan đến việc vận chuyển của đơn hàng. 

Trạng thái giao hàng bao gồm các trạng thái:

 • Chờ lấy hàng
 • Đang đi lấy
 • Đang giao hàng
 • Đã giao hàng
 • Hủy giao hàng
 • Chuyển hoàn
 • Không gặp khách
 • Chờ chuyển hoàn
 • Chưa hoàn thành

Trạng thái thanh toán 

Trạng thái thanh toán thực hiện tình trạng thanh toán của đơn hàng, Trạng thái thanh toán liên quan đến việc thanh toán đơn hàng của Khách mua hàng và việc hoàn trả đơn hàng.


Trạng thái thanh toán bao gồm:

 • Đã thanh toán
 • Đã nhập trả một phần
 • Đã thanh toán một phần
 • Chờ xử lý
 • Đã nhập trả
 • Chưa thanh toán
 • Đã hủy

Trạng thái COD

Trạng thái COD ghi nhận tình trạng COD cho đơn hàng. Một đơn hàng có thể có COD (yêu cầu thu hộ) và không COD (không yêu cầu thu hộ, đã thanh toán trả trước).

Một đơn hàng có COD cần được theo dõi khoản thanh toán của Khách mua hàng cũng như đối soát khoản chi trả của Nhà vận chuyển.

Trạng thái COD bao gồm các trạng thái:

 • Không
 • Đã nhận COD
 • Chưa nhận COD

Tình trạng xử lý đơn hàng

Bộ lọc tình trạng xử lý đơn hàng sẽ tổng hợp các trạng thái đơn hàng khi nhà bán hàng sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao để xử lý đơn hàngGIAO DIỆN


Ý NGHĨA


Đã xác thực


Nhà bán hàng đã xác thực đơn hàng


Chuyển cửa hàngĐơn hàng đã được chuyển sang chi nhánh khác để xử lý (khi nhà bán hàng sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao)
Còn hàngChi nhánh nhận đơn xác nhận còn hàng (khi nhà bán hàng sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao)
Hết hàngChi nhánh nhận đơn xác nhận hết hàng (khi nhà bán hàng sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao)
Đã xuất khoChi nhánh nhận đơn xác nhận xuất kho cho đơn hàng (khi nhà bán hàng sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao)
Đang NVCĐơn đã giao qua nhà vận chuyển và nhà vận chuyển đang giao (khi nhà bán hàng sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao)
Tự giaoKhi nhà bán hàng chọn nhà vận chuyển khác (khi nhà bán hàng sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao)
Hoàn tấtĐơn hàng được bấm xác nhận hoàn tất (khi nhà bán hàng sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao)