Bạn cần quan tâm


1. Trạng thái đơn hàng

Khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng của Haravan, người bán có thể tham khảo một số trạng thái đơn hàng thông dụng dưới đây. Từ đó thiết lập bộ lọc, quy trình vận hành hiệu quả hơn cho doanh nghiệp. 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Đơn hàng mới

Đã đặt hàng mà người bán chưa xử lý.Đơn xác nhận

Đang được người bán xác nhận với người mua.


Đã xác nhận


Đã được xác nhận thành công (mua hàng thật).Đang đóng gói sản phẩm


Đang được chọn sản phẩm và đóng gói.


Đổi kho xuất hàng

Được chuyển từ cửa hàng hết sản phẩm sang cửa hàng còn sản phẩm.


Chờ lấy hàng

Đã gửi sang nhà vận chuyển, chờ nhà vận chuyển tiếp nhận thông tin và đến kho của người bán lấy hàng.


Đang lấy hàng

Nhà vận chuyển đang nhận bàn giao đơn hàng từ người bán.


Đã lấy hàng

Đã được nhà chuyển tiếp nhận, đang chờ giao cho người mua.


Đang vận chuyển

Đang được chuyển đến cho người mua.


Hoàn thành

Đã được giao thành công cho người mua.


Thất bại

Chưa giao được cho người mua (Có thể vì khách hàng bận, đi vắng, khách hẹn lại thời điểm khác giao hàng,...).


Đã hủy

Người mua hủy, không lấy hàng nữa. 


Chờ chuyển hoàn

Khách hàng hủy không muốn lấy, sản phẩm nữa sẽ được hoàn trả về cho người bán.


Đã chuyển hoàn

Sau khi làm biên bản chuyển hoàn (nhà vận chuyển bàn giao lại hàng hóa cho cửa hàng), đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái đã chuyển hoàn.


 

2. Trạng thái giao hàng


Trạng thái giao hàng liên quan đến việc vận chuyển của đơn hàng. 


Trạng thái giao hàng bao gồm các trạng thái:

 • Chờ lấy hàng
 • Đang đi lấy
 • Đang giao hàng
 • Đã giao hàng
 • Hủy giao hàng
 • Chuyển hoàn
 • Chờ xử lý
 • Không gặp khách
 • Chờ chuyển hoàn
 • Chưa hoàn thành

3. Trạng thái thanh toán 


Trạng thái thanh toán thực hiện tình trạng thanh toán của đơn hàng, Trạng thái thanh toán liên quan đến việc thanh toán đơn hàng của Khách mua hàng và việc hoàn trả đơn hàng.


Trạng thái thanh toán bao gồm:

 • Đã thanh toán
 • Đã nhập trả một phần
 • Đã thanh toán một phần
 • Chờ xử lý
 • Đã nhập trả
 • Chưa thanh toán
 • Đã hủy

4. Trạng thái COD


Trạng thái COD ghi nhận tình trạng COD cho đơn hàng. Một đơn hàng có thể có COD (yêu cầu thu hộ) và không COD (không yêu cầu thu hộ, đã thanh toán trả trước).


Một đơn hàng có COD cần được theo dõi khoản thanh toán của Khách mua hàng cũng như đối soát khoản chi trả của Nhà vận chuyển.


Trạng thái COD bao gồm các trạng thái:

 • Không
 • Đã nhận COD
 • Chưa nhận COD